Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

EEM publikuje analizy i opinie dotyczące sytuacji i tendencji gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących na światowej i europejskiej scenie ekonomicznej. Służy temu Biuletyn EEM , którego spis treści zawiera kolumna zamieszczona po prawej stronie niniejszego tekstu. W ważnych momentach publikujemy Biuletyn Specjalny. Aby ułatwić Czytelnikowi rozpoznanie zawartości biuletynu, część materiału jest niezakodowana.

Zawsze prezentujemy Przegląd prasy zawierający ważne światowe publikacje ekonomiczne z ostatnich miesięcy. Zapewnieniu Czytelnikom realnego wpływu na inicjatywy redakcji służy Forum Ekonomiczne.

Biuletyn EEM jest mocnym wsparciem dla polityków, dyplomatów, kierowników administracji publicznej oraz biznesmenów i inwestorów prowadzących działalność, w której nieodzownym elementem powodzenia jest pogłębiona i stale aktualizowana wiedza o zjawiskach zachodzących w skali świata, regionu i kraju. W odróżnieniu od oficjalnych publikacji ekonomicznych zawarte w nim publikacje nie są obciążone uprzedzeniami o charakterze politycznym.

Subskrypcja Biuletynu jest najlepszym sposobem zapewnienia systematycznego dopływu aktualizowanej wiedzy o zmianach zachodzących gospodarce światowej, w koniunkturze ekonomicznej, a zwłaszcza w naturze obecnego kryzysu ekonomicznego. EEM zwraca baczną uwagę na zaniedbania w sektorze publicznym, które uniemożliwiają efektywną politykę ekonomiczną i powodują silne perturbacje społeczne i gospodarcze.

Logowanie