Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 4/2019 (61)

(1/2)
Następne
 • 2020-03-02
  Dawne królestwa i monarchie, im bardziej były despotyczne tym skuteczniej zapewniały sobie posłuch ludu, przy tradycyjnym szacunku dla państwa, władzy i zasad prawno-obyczajowych oraz przy stosowaniu przymusu i kar. Jedynie wśród książąt, wodzów i możnowładców zdarzały się knowania i czynny opór władzy państwowej.
 • 2019-12-18
  W 2019 roku Polska przeżywa kolejny przełom historyczny. Albo zakończy go proces likwidacji Polski albo doprowadzi on do odzyskania suwerenności narodowej. Do tego, aby sprawy potoczyły się pomyślnie, niezbędne jest gruntowne przemyślenie procesów i wydarzeń z ostatnich trzydziestu lat, a przede wszystkim odbrązowienie polityki z tego okresu.
 • 2019-10-03
  Stosunek Polaków do wyborów parlamentarnych podlega nieznacznym, z pewnością niewystarczającym, zmianom. Dlatego trawestacja słynnego powiedzenia Karola Marksa, iż „religia to opium dla ludu” nie jest tutaj przypadkowa. Sygnalizuje bowiem poważny, wręcz najistotniejszy problem polskiej rzeczywistości politycznej, zdecydowanie ważniejszy niż przypomniane urojenia „wielkiego ideologa”.
 • 2019-08-12
  „Bronią się jeszcze twierdze Grenady, ale w Grenadzie zaraza”. Tę znaną frazę z ballady Adama Mickiewicza tym razem stosuję do ekonomii w naszym kraju. Za śmiertelną zarazę uznaje się bowiem kwestionowanie panującej niepodzielnie w Polsce ekonomii neoliberalnej oraz skutków nauczania tej ekonomii. Zacznę od tych skutków.
 • 2019-08-12
  Przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi warto poznać bliżej ewolucję sceny politycznej w Polsce. Wiosenne wybory do parlamentu europejskiego nie zmieniły tej sceny, a tym bardziej nie spowodowały „trzęsienia ziemi" (zarówno w Polsce, jak i w Europie). Jednak nie pozostały bez wyraźnego śladu. Ujawniły bowiem dotychczas słabo widoczny fakt. Dotyczy on sposobu postrzegania zagadnień społeczno-gospodarczych.
 • 2019-08-12
  Nawet pobieżny przegląd wymienionych, współzależnych podsystemów, czy warstw globalizmu, obejmujących całe pakiety różnorodnych działań i powiązań sieciowych, przybliża wielkość i złożoność rzeczywistości globalnej oraz jej dynamikę. Wskazuje też, że w większości podsystemów, obok pominiętych powyżej pozytywów, dokonują się i nasilają procesy istotnie destrukcyjne, jakie niestety nie spotykają się ze skutecznym przeciwdziałaniem.
 • 2019-08-12
  Skala zachowań oszukańczych w kręgach władzy jest porażająca. Jednak stosunek większości społeczeństwa do tych zachowań nie napawa optymizmem: jest słabo skrystalizowany. Większość ludzi odnotowuje skandaliczne zachowania w sferze zarządzania sektorem publicznym jako „przekręty”, ponadto pokaźna część uznaje je werbalnie za szkodliwe i niemoralne. To oczywiście nie wystarczy, aby przeciwstawić się owym „przekrętom”, a przynajmniej odmówić współdziałania w ich…
 • 2019-08-12
  W marcu 2019 roku minęło bez echa 125 lat od śmierci hr. Augusta Cieszkowskiego. Minęło blisko pięć lat od bardziej doniosłej, dwusetnej rocznicy urodzin Cieszkowskiego, która również przeszła w Polsce prawie niepostrzeżenie. Wszystko wskazuje na to, że większość Polaków niewiele wie o nim i jego wybitnych osiągnięciach.
 • 2019-08-12
  Główną przyczyna upadku Polski był indywidualizm. Dzisiaj rozkwita wszędzie i jest uznawany za wyraz wolności politycznej i ekonomicznej. August Cieszkowski był ostrym i bezwzględnym krytykiem indywidualizmu. Nie chodziło mu o spory teoretyczne wokół indywidualizmu, których teraz również nie brakuje, lecz o indywidualizm jako praktykę społeczną. Wiele przemawia za tym, aby wspomnianą krytykę indywidualizmu uznać za najważniejszy aspekt niechęci do wyrażanych przez niego poglądów.
 • 2019-08-12
  Etykieta „nacjonalisty” pojawia się nie tylko w Polsce, lecz nagminnie w wielu innych krajach europejskich, prawie zawsze z tych samych powodów. Widać to na przykładzie znakomitego tekstu z greckiego blogu „Greek Hellenic Coast Guard”. Kolejne trzynaście fragmentów wspomnianego tekstu rozpoczynają się od słów „Czy już rozumiesz dlaczego …”
(1/2)
Następne

Logowanie