Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Od Redakcji

2020-10-14
Od Redakcji

Niniejszy numer specjalny EEM jest poświęcony zagadnieniom świadomości społecznej i kulturze narodowej w Polsce. W następnym numerze będziemy kontynuować przedstawione tutaj rozważania, gdyż najważniejsze kwestie nie zostały jeszcze opublikowane (dotyczą najważniejszych przyczyn upadku i perspektyw odrodzenia narodowego).

Może budzić zdziwienie, że w tych sprawach głos zabierają ekonomiści. W obrębie dominującej ekonomii neoliberalnej byłoby to rzeczywiście dziwne, ale nie wiążemy się z dostatecznie już skompromitowaną ekonomią liberalną, lecz z tradycją ekonomii narodowej. Wiedza ekonomiczna jest nieodzowna dla pełnego zrozumienia sytuacji, co w następnym numerze będzie bardziej widoczne.

Redakcja EEM

Logowanie