Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Satanizm

2020-10-14

Przegląd opinii dotyczących „pandemii” Cov-19 wskazuje, że z pola widzenia z reguły uciekają najważniejsze problemy. Ponieważ „zdrowotna” polityka rządów traktowana jest na ogół jako uzasadniona lub przeciwnie - nieuzasadniona, minimalizuje się znaczenie czterech realizowanych skutecznie celów tej polityki. Wstępnie jedynie zaznaczę trzy elementy. Pierwszy, to niszczenie życia duchowego, drugi to niszczenie życia gospodarczego. Obydwa elementy dotyczą podstawowych, najważniejszych, fundamentalnych aspektów ludzkiej egzystencji, a nie ułomności dnia codziennego. Silnie rzutują na przyszłość Polski, ograniczając lub eliminując szanse rozwoju. Trzeci element dotyczy sposoby rządzenia, tj. przejścia od pozorowanej demokracji liberalnej do jawnego totalitaryzmu.

Najważniejszym z tych celów jest zniszczenie życia duchowego narodu, mocno nadwątlonego w ośmiu dziesięcioleciach komunizmu i neoliberalizmu. Tym razem nie chodzi wyłącznie o podstępne eliminowanie kultury narodowej i ludzi zaangażowanych w rozwijanie tej kultury („nacjonalistów”). Chodzi także o skuteczne wykorzenienie sensus catholicus oraz praktyk religijnych. I to nie tylko w życiu publicznym, lecz również w obrębie wspólnot katolickich i o ograniczenie Wiary w życiu prywatnym. Już samo ograniczanie dostępu do praktyk religijnych powinno wywoływać głębokie zaniepokojenie. Powinno skłaniać do zastanowienia. Jest to bowiem uderzenie w splot słoneczny duchowości polskiego społeczeństwa, forma ukrytego ateizmu, a także przygotowanie demontażu Kościoła.

Niszczycielski charakter tej polityki nie jest dostatecznie dostrzegany.

Aby nadać tym uwagom właściwy sens, przytoczę następujący komentarz: „Za każdym razem, gdy ci, którzy celują w Komunię Świętą, mówią o ślinie, podawaniu hostii i tym podobnych rzeczach - przychodzi mi na myśl cudem uzdrowiony niewidomy. Wtedy Pan «niedopuszczalnie dla zdrowia» prosił, aby Go dotknął! Zmieszał swoją ślinę («która jest sposobem rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii») z glebą («która jest źródłem milionów zarazków») i pomazał oczy niewidomego («błonę śluzową spojówki- punkt wejścia dla zarazków i początku infekcji»). Znamy, co nastąpiło później, czego żadna nauka nie jest w stanie tego wyjaśnić. Na wszelki wypadek, oprócz ówczesnych faryzeuszy, niektórzy oskarżyciele Jezusa mogliby być wąsko wyspecjalizowanymi specjalistami od chorób zakaźnych. Z głębi serca pragnę, aby Bóg wymagał od nich doświadczenia Tajemnicy Mocy.”

Komentarz może wydawać się niezrozumiały. Grecki (prawosławny) autor przytoczonej wypowiedzi zwraca uwagę na szczególny aspekt zarządzania strachem; wykorzystania strachu dla celów anty-religijnych: „Strach jest potężną wewnętrzną siłą człowieka, może sparaliżować jego wolę, może ją stłumić. Pytanie brzmi, w którym kierunku się obróci” . Jeżeli zostanie skoncentrowany na fobiach obecnego stulecia, będzie wywoływał dalszy niepokój, chaos i zamieszanie. A zwalczenie strachu i odrzucenie scenariusza przygotowanego przez jego reżyserów, to jest przede wszystkim sprawa duchowa: Uwolnij mnie Panie od strachu/wyprowadź mnie z tego ucisku! (Ps.25).

Na początku przytoczonego komentarza ukazany jest atak na Sakrament Komunii Świętej. Czyli nie chodzi o „sprawy zdrowotne”, lecz o zamierzone zbezczeszczenie Sakramentu. O tej manipulacji pisano wiele, ukazując dyskryminacyjny charakter zarządzeń rzekomo anty-epidemiologicznych. Najczęściej są to głosy słabego protestu. Tymczasem nadal próbuje się zniszczyć Kościół, a dzięki temu „uwolnić” sprawców zniszczenia od potępienia i ukarania wszelkich, zwłaszcza zbrodniczych, eksperymentów neomaltuzjańskich. Teleonomiczny charakter takiej działalności jest zazwyczaj lekceważony lub podważany. W teleonomicznym planie kryją się kolejne, już całkowicie nie krępowane zasadami religijnymi i moralnymi, projekty przymusowego szczepienia, totalitarnej kontroli, „pandemii głodu”, zaostrzenia depopulacji ludności świata. To jest satanizm.

(zaloguj się aby pobrać plik w formacie pdf)

T.K.

Logowanie