Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opętały świat

2020-06-03
Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opętały świat

Czytelnikom Europejskiego Monitora Ekonomicznego przekazujemy w wersji PDF wydanie książki prof. Artura Śliwińskiego „Ekonomia sieci. Jak sieci globalne opętały świat (wydanie poprawione i rozszerzone)”. Książkę można pobrać bezpłatnie w okresie najbliższych trzech miesięcy od daty dostępu.

Wznawiamy „Ekonomię sieci” po pięciu latach od momentu pierwszego wydania, wówczas o niskim nakładzie. Spotkała się ona wtedy z bardzo pozytywnym odbiorem przez profesjonalnych ekonomistów, co jedynie ukazuje silny rozdźwięk pomiędzy wiedzą akademicką a propagandą neoliberalną. Książka oparta jest na solidnych podstawach metodologicznych i empirycznych, co stawia ją w rzędzie najbardziej wiarygodnych opracowań ekonomicznych. Opiera się na wynikach badań kilkunastu renomowanych zespołów analitycznych, a także na własnych doświadczeniach Autora.

Powodem wznowienia książki jest obecny chaos myślowy, wywołany przez spektakularne wydarzenia o skali globalnej. Jest to chaos myślowy, czyli wyrażający niemożność zrozumienia otaczającej rzeczywistości. „Ekonomia sieci” umożliwia skorygowanie i uporządkowanie wiadomości o przyczynach zachodzących w świecie i w Polsce zjawisk kryzysowych; w tym sensie jest szansą pokonania wspomnianego chaosu. Przyzwyczajony do łatwych tekstów propagandowych Czytelnik nie może liczyć na to, że książka dostarczy mu prostych recept ekonomicznych. Proces poznawczy wymaga w każdym przypadku osobistego wysiłku, a więc nie jest ona przeznaczona dla tych wszystkich, którzy mają nastawienie czysto konsumpcyjne, tj. nie starają się dostrzegać i rozwiązywać problemów społecznych i osobistych.

Nowe wydanie „Ekonomii sieci” zawiera dodatkowo rozszerzenie o „polski wątek”, co sugerowali niektórzy Czytelnicy pierwszego wydania. W świetle analizy sieci globalnych, zachodzące w Polsce procesy wyglądają zgoła inaczej niż w powszechnie przyjmowanej wersji tzw. „transformacji ustrojowej”. Zagadnienie jest jednak bardzo złożone, dlatego wspomniane rozszerzenie dotyka spraw polskich tylko fragmentarycznie.
Do osób podzielających zawarte w książce stanowisko wobec globalnej i polskiej rzeczywistości zwracamy się z gorącym apelem o popularyzowanie książki prof. Artura Śliwińskiego, w tym rozpowszechniania w bezpłatnej wersji PDF.

(zaloguj się aby pobrać plik w formacie pdf)

Redakcja EEM

Logowanie