Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM Specjalny 1/2010 (7)

 • 2010-01-14
  Kryzys w Polsce jest kwestionowany z oślim uporem. Najważniejsze tego powody wynikają ze zrozumiałych chęci zachowania status quo. Dotyczy to zarówno obecnych struktur politycznych i mafijnych, które muszą być poważnie zaniepokojone i próbują „złapać oddech”. Jasne, że ich dni są policzone, gdyż kryzys jest swoistym probierzem prawdy...
 • 2010-01-05
  Niniejszy numer EEM w całości poświęcony jest raportowi: „Polska po dwudziestu latach. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju”. Wszystkie trzy podstawowe czynniki wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich dwudziestu lat przechodziły długotrwały regres.
 • 2010-01-05
  W oficjalnych statystykach oraz enuncjacjach rządowych i medialnych w całym minionym dwudziestoleciu ciągle lansowano pogląd o dynamicznym wzroście gospodarki polskiej...
 • 2010-01-05
  Bulwersującym, a zarazem niewytłumaczalnym w ramach współczesnych teorii ekonomicznych jest silny i długotrwały spadek kapitału narodowego w Polsce.
 • 2010-01-05
  Fakt, iż w Polsce postępuje stały regres technologiczny, na ogół przyjmowany jest już za oczywistość. Tylko na marginesie egzystują wrażenia „nowoczesności” wywoływane przez betonowe wieże i szklane pudła architektury wielkomiejskiej.
 • 2010-01-05
  Dla każdego ekonomisty jest oczywiste, że trzy czynniki: praca, kapitał i postęp technologiczny nie zostały tutaj dobrane przypadkowo. Jednak wymaga to podkreślenia, gdyż coraz częściej oceny i przewidywania ekonomiczne uzasadnia się za pomocą czynników „wyssanych z palca", jak na przykład możliwość korzystania dopłat z UE, programy wsparcia przedsiębiorczości lokalnej, przekwalifikowania bezrobotnych, inwestycje w stadiony sportowe (w ramach przygotowań do Euro 2012), itp.
 • 2010-01-05
  Wydaje się niezwykłym, a zarazem niewiarygodnym paradoksem, że polski kapitał prywatny zamiast uwolnić się od ograniczeń komunizmu i odzyskać należne mu miejsce w gospodarce, został zepchnięty na margines życia gospodarczego.
 • 2010-01-05
  Konsekwencje globalnego kryzysu dla Polski rzadko są przedmiotem poważnych analiz. Tekst „ Czarne trójprzymierze” wypełnia tę lukę. Zamieścimy również kolejną część analizy „Kryzys ekonomiczny w Polsce”...

Logowanie