Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 5/2009 (5)

 • 2009-10-27
  Coraz częściej rozlegają się głosy, że o kryzysie ekonomicznym wypowiadają się osoby niekompetentne, w tym ekonomiści, którzy nigdy w życiu nie zajmowali się analizą koniunktury gospodarczej. To deformuje obraz rzeczywistości. Jeden z najlepszych w świecie zespołów ekspertów w kwestiach analizy koniunktury LEAP 2020 przedstawia kolejny Raport (Nr 38) na temat obecnej fazy kryzysu.
 • 2009-10-27
  Dyskusje nad życiowo ważnymi problemami społecznymi i ekonomicznymi Polski i Europy grzęzną w bagnie miałkich sporów politycznych i afer. W obydwu obszarach brakuje sensownej debaty publicznej.
 • 2009-10-27
  W ocenach praktyk i przetasowań geopolitycznych politycznych, które nasiliły się pod wpływem globalnego kryzysu zaznacza się brak zrozumienia jednej z podstawowych kwestii, a mianowicie kwestii przyczyn i sposobów rozwiązywania współczesnych konfliktów politycznych.
 • 2009-10-27
  Protekcjonizm był obecny nawet w okresie ekspansji Konsensusu Waszyngtońskiego i powszechnego potępienia polityki protekcjonistycznej. Już wtedy był on ukryty w cieniu „walki z protekcjonizmem”, dzięki czemu z czasem przybrał bardziej ekspansywny charakter.
 • 2009-10-27
  Patologia władz państwowych dochodzi do skrajności, kiedy prawo jest tworzone przeciw interesom publicznym. Ten punkt krytyczny został w Polsce przekroczony. Trudno o bardziej skrajny przykład tej patologii w polityce rządu i wspierającej go koalicji parlamentarnej, aniżeli „ustawowa” likwidacja polskiego przemysłu stoczniowego.
 • 2009-10-27
  Nikłe jest zrozumienie przyczyn kryzysu nauki w Polsce, o którym mówi się bezskutecznie kilkanaście lat. Ale nikt rozumie lepiej niż naukowcy, że bez zgłębienia tych przyczyn przezwyciężenie kryzysu jest niemożliwe.
 • 2009-10-27
  Świadomość ekonomiczna społeczeństwa polskiego jest zatrważająco niska. To we współczesnym świecie czynnik zagrażający egzystencji narodu, ponieważ umożliwia w pozbawionym krytycyzmu i świadomego oporu społeczeństwie manipulowanie opinią społeczną.
 • 2009-10-27
  Polecamy tekst „Rok 2009” dający kwintesencję przetasowań geoekonomicznych w świecie, zwracający szczególną uwagę na istotne polityczne konsekwencje tych przetasowań.

Logowanie