Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 1/2020 (62)

 • 2020-04-11
  1. Każdego dnia modlimy się: Bądź wola Twoja…tak i na ziemi… I wola Boża dzieje się. Czy wierzę? 2. A czy epidemia wirusa dzieje się z woli Bożej? - Może początek był i ludzki, ale epidemia to dopust Boży i wola Boża, a może i kara Boża. Przeczytaj.
 • 2020-04-11
  To tej pory nie byłem przekonany o celowości publicznego wyjaśnienia kilku ważnych zagadnień. W atmosferze emocji, nie warto było tracić energii. Powszechny brak chłodnego dystansu uniemożliwia analizę sytuacji, a tym bardziej nadchodzących wydarzeń. Ogólnie biorąc, wszystko - z wyjątkiem ukrytych źródeł pandemii koronowirusa – jest od dawna widoczne i klarowne.
 • 2020-04-11
  W pierwszej części niniejszej publikacji posłużyłem się określeniem, które raczej nie budzi większych sprzeciwów: „destrukcja świadomości społecznej”. Z pewnością znajdą się osoby przekonane, że świadomość społeczna nie istnieje, ale mniejsza z tym. Jednak nie jest wcale jasne, na czym polega dzisiejsza destrukcja świadomości społecznej, a bez wyjaśnienia tej niejasności będziemy się dalej topić w ogólnych dywagacjach.
 • 2020-04-11
  Człowiek jest bytem złożonym z materialnego, śmiertelnego ciała i niematerialnej, nieśmiertelnej duszy, tworzących razem całość – samodzielną indywidualność osoby ludzkiej. Rodzący się malutki człowiek, oprócz życia, obdarowany jest już wielkimi darami.
 • 2020-04-11
  Neomaltuzjanizm jest polityką globalnego ludobójstwa. Nie jest marginesem politycznym, a tym bardziej fikcją. Jest polityką realizowaną w sposób zorganizowany i długofalowy, a zarazem niestety polityką skuteczną.

Logowanie