Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 3/2019 (60)

 • 2019-06-28
  Publikujemy ważny tekst prof. Włodzimierza Bojarskiego, który przeciwstawia się pogłębiającej dezorientacji w świecie. Dodajmy, że orientacja na poznanie rzeczywistości globalnej jest przeciwieństwem unikających lub fałszujących rzeczywistość orientacji ideologicznych. Warto powtórzyć za Sokratesem: „Prawdziwa mądrość przychodzi do każdego z nas, kiedy uświadamiamy sobie, jak niewiele wiemy o naszym życiu, nas samych i otaczającym nas świecie”.
 • 2019-05-21
  Wybory do parlamentu europejskiego zdominowały marketing polityczny, w którym nie było miejsca na najważniejsze zagadnienie, bez którego wszelkie dywagacje i spory w Polsce dotyczące UE nie mają większego znaczenia. Zagadnienie to sprowadza się do pytania: jaka jest pozycja Polski w Unii Europejskiej? Zawiera ono szereg wątpliwości, wśród których najważniejszą wydaje się ocena pozycji ekonomicznej Polaków wśród innych narodów europejskich. Dopiero po usunięciu tych…
 • 2019-05-21
  Jednym z największych idiotyzmów w polskiej polityce po 1989 roku było publiczne zwierzenie ministra przekształceń własnościowych, iż „sprzedaje przedsiębiorstwa, a kupuje consulting”. Trawestując to zwierzenie, możemy powiedzieć, że w latach 1989-2019 Polska eksportowała kapitał, towary i ludzi, a importowała neoliberalizm.
 • 2019-05-21
  Wreszcie po trzydziestu latach upadł mit „transformacji ustrojowej” w Polsce, choć fałsz bijący od promotorów „transformacji” był dostatecznie jaskrawy, aby uporać się z tym mitem wcześniej. Konsekwencje upadku będą dalekosiężne, co wielu polityków niechętnie przyjmie do wiadomości.
 • 2019-05-21
  Kryzys gospodarczy wyciska silne piętno na świadomości Amerykanów, czego zresztą należało się spodziewać. Mieszkańcy Ameryki Północnej tryskają tym samym humorem, który Polacy zademonstrowali w stanie wojennym. To humor wisielczy, z domieszką gorzkiej ironii pod adresem rządu.
 • 2019-05-21
  Problem neoliberalizmu, to nie tylko problem globalny. Polska jest skażona neoliberalizmem i nie widać, aby wpływowe środowiska chciały się wyrwać z jego śmiertelnej pułapki. Czasem podejmowane są deklaratywne zastrzeżenia i sprzeciwy, ale nie maja one większego znaczenia. Na przykład, Unia Europejska jest instytucją neoliberalną, ale nie jest to głównym przedmiotem jej krytyki.
 • 2019-05-21
  Po trzydziestu latach dochodzi do słabo rozpoznanej dekompozycji III RP. Szokujące wydarzenia polityczne, które rozgrywają się wokół Polski, ale również w jej granicach, byłyby mniej szokujące, a bardziej zrozumiałe, gdyby wspomniane kulisy dekompozycji III RP były bardziej widoczne. Sam fakt dekompozycji jest naturalną konsekwencją niemożności kontynuacji dotychczasowych praktyk politycznych i propagandowych. Zanim przejdziemy do omówienia najważniejszych aspektów tego…
 • 2019-05-21
  Jesteśmy obecnie świadkami zaskakujących i trudnych do zrozumienia wydarzeń rangi światowej, takich jak Brexit, ostre symptomy upadku Unii Europejskiej, a zwłaszcza spory i ekscesy wokół prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Poznanie fenomenu nowego nacjonalizmu gospodarczego jest sprawą kluczową dla zrozumienia tych wydarzeń i szeregu różnych przetasowań politycznych i gospodarczych o znaczeniu globalnym.
 • 2019-05-21
  Na czym polega krytyczne myślenie? Powinno nas niepokoić, że mamy trudności z odpowiedzią na tak proste pytanie. Nie jest to jednak zwyczajny przypadek zaniedbań oświatowych. Jest to przejściowe zakłócenie myślowe, chociaż niezwykle kosztowne.

Logowanie