Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 1/2019 (58)

 • 2019-01-25
  Czym były przemiany polityczne i gospodarcze w latach 1989-2018? Mimo upływu blisko trzydziestu lat, jasnej odpowiedzi nie mamy. Politycy unikają wszelkich dyskusji o problemach ustrojowych, a jej miejsce zajmują dywagacje, podejrzenia i insynuacje tworzące wokół nas toksyczne opary. Zainteresowanie specyfiką przemian politycznych i gospodarczych zostało z premedytacją przesterowane na zainteresowanie doraźnymi, pozbawionymi znaczenia bieżącymi „wydarzeniami politycznymi”…
 • 2019-01-25
  Długotrwały kryzys ekonomiczny i moralny w Polsce ponownie wywołuje problem kryzysu wartości. W tym zakresie niepodzielnie panuje dezorientacja i zagubienie. Dlatego warto odwołać się do najbardziej dojrzałych i przemyślanych rozważań prof. Włodzimierza Bojarskiego, zamieszczonych w poprzedniej edycji Biuletynu EEM pt. „Światowa agresja cywilizacyjna przeciw wartościom”.
 • 2019-01-25
  Nowy fragment omawianej we wcześniejszych numerach EEM historii klanu liberalnego w Polsce rozpoczynamy od spostrzeżenia, że między stosowanym oficjalnie określeniem „przekształcenia własnościowe”, a określeniem „zarządzanie dystrybucją majątku narodowego” zasadniczo nie ma różnicy.
 • 2019-01-25
  Z naszych dotychczasowych rozważań wynika, że związki między polityką i ekonomią są mocniejsze, aniżeli się na ogół sądzi. Fakt, że przez drzwi obrotowe do rządów wchodzą i wychodzą prominentni bankowcy, nie wyjaśnia szeregu kwestii. Jaki jest charakter tych związków? Jak rozpoznać i ocenić konsekwencje fuzji polityki i ekonomii?
 • 2019-01-25
  W największym streszczeniu ideę anglosaskiego zarządzania można streścić w czterech zdaniach: Świat to rynek. Biznes polega na konkurencji. Pomożemy ci uzyskać przewagę konkurencyjną. Dzięki temu możesz osiągnąć sukces życiowy.
 • 2019-01-25
  Analogie pomiędzy „nacjonalizacją” i „prywatyzacją” są zbyt wielkie, aby pozostawić je poza obszarem współczesnej historii gospodarczej, a przede wszystkim nie wolno jej pomijać w ocenie trzydziestoletnich rządów kultywujących tzw. transformację ustrojową w Polsce.
 • 2019-01-25
  W neoliberalnej doktrynie ekonomicznej splatają się dwa szczególne wątki o daleko idących konsekwencjach praktycznych: apologetyka rynku oraz skrajny indywidualizm. Pozornie są one niewiele znaczące i mogą uchodzić za unowocześnioną wersję starej angielskiej ekonomii klasycznej. Z takiej właśnie pozycji neoliberalna ekonomia jest zazwyczaj ujmowana. Tymczasem skutki praktyczne są poważne.

Logowanie