Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 3/2018 (54)

 • 2018-06-14
  Niniejszy numer zawiera zestaw publikacji, których celem jest ograniczenie zamieszania (niezrozumienia, zagubienia), które charakteryzuje obecnie zarówno rządzące kręgi polityczne, jak też środowiska patriotyczne w Polsce. Kilka znanych, pozornie zaskakujących, wydarzeń zaburzyły z trudem budowaną legendę pomyślnego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
 • 2018-06-14
  Ewolucja sytuacji politycznej w Polsce dokonuje się w określonym kierunku. Wyznacza go długofalowy i nasilający się rozkład systemu politycznego, który obejmuje wszystkie symptomy degradacji systemu politycznego.
 • 2018-06-14
  Kieruje nami pragnienie rzetelnego wyjaśnienia przyczyn narastającego w Polsce konfliktu politycznego między rządzącymi kręgami politycznymi i siłami narodowymi. Już takie określenie konfliktu zwraca uwagę na ważną zmianę, która dokonała się w Polsce w kilku ostatnich latach i nie pozostała bez echa.
 • 2018-06-14
  Zawarte w tytule niedopowiedzenie (czego dotyczy ów „rozwój”?) jest przypomnieniem, iż reformy administracyjne w Polsce zaowocowały powstaniem Ministerstwa Rozwoju, a ten szyld nie daje żadnych szans poznania tego, co kryje się w umysłach polskich polityków.
 • 2018-06-14
  Od jesieni 2017 roku obserwujemy w Polsce chaos pojęciowy, który generują politycy, media, organizacje pozarządowe „walczące o demokrację” lub lewicowe, a przede wszystkim agentury zagraniczne.
 • 2018-06-14
  Problem był bardzo poważny i wymagał rzetelnej i wszechstronnej analizy. Należało dobrze poznać jego przyczyny i zdać sobie sprawę z konsekwencji zaistniałej sytuacji.
 • 2018-06-14
  Powszechnie polityka jest postrzegana w Polsce jako nieprzerwane pasmo nieodpowiedzialności, samowoli, arogancji i głupoty. Co jednak naprawdę się kryje za takimi zachowaniami?

Logowanie