Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 4/2009 (4)

 • 2009-10-05
  G20 w Pittsburgu nie należało do imprez udanych, co nie znaczy, że nie daje nic do myślenia. Oczekiwania były niewątpliwe przesadne, gdyż przypisywanie nieformalnemu spotkaniu szefów dwudziestu państw jakiejś mocy sprawczej jest wyrazem nadmiernej fantazji. Sukcesem G20 jest to, że w ogóle oni jeszcze rozmawiają ze sobą, co także może się skończyć.
 • 2009-09-01
  W poprzednim numerze EEM zapowiedzieliśmy debatę na temat encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”, którą w ogólnym chaosie pojęciowym i medialnym stanowi bodajże jedyne klarowne i wnikliwe spojrzenie na współczesne stosunki gospodarcze i polityczne w świecie.
 • 2009-09-01
  Niektóre środowiska społeczne, zawodowe i polityczne w Polsce stanęły przed nie lada wyzwaniem. Sypie się grunt, na którym w ostatnich dwudziestu latach budowały swoje perspektywy, autorytet i sytuację materialną.
 • 2009-09-01
  Wojsko polskie idzie pod nóż. Społeczeństwu nie chodzi o wojsko, o czym zawsze warto pamiętać. Chodzi mu o bezpieczeństwo zewnętrzne, a w szczególnych sytuacjach - także o bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • 2009-09-01
  Od sierpnia ubiegłego roku wokół kryzysu ekonomicznego w Polsce, a więc problemu niezwykle dolegliwego społecznie, a nawet zagrażającego egzystencji Polski, odbywa się jakiś chocholi taniec.
 • 2009-09-01
  W latach 1989 – 2009 zacofanie gospodarcze Polski uległo poważnemu pogłębieniu. Ostrość tego stwierdzenia dodatkowo zwiększa fakt, że wraz z tym nastąpiło silne rozwarstwienie społeczne i gospodarcze.
 • 2009-09-01
  Sprawa ekonomisty prof. Antoniego Jarosza toczy się od wielu lat, będąc nie tylko jednym z wielu przykładów eliminacji wybitnych jednostek z życia publicznego, ale także obrazem systemu represji w dzisiejszej Polsce.
 • 2009-09-01
  Dominujące w Polsce od kilkunastu lat negatywne tendencje gospodarcze ulegają ostatecznemu wyczerpaniu. Jest to fakt wyczuwany raczej intuicyjnie i wymagający głębszej refleksji, aniżeli gruntownie udokumentowany.
 • 2009-09-01
  Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z treścią tekstu, „ Jaka powinna być polska ekonomia” wskazującego na konieczność odbudowy polskiej ekonomii...

Logowanie