Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 2/2018 (53)

 • 2018-05-11
  447
  Łatwo dzisiaj powiedzieć, że fundamentem relacji między Stanami Zjednoczonymi i Polską było wieloletnie zakłamanie, dlatego wcześniej czy później musiało dojść do ostrego konfliktu „sojuszników”. Problem nie dotyczy relacji historycznych, lecz współczesnych. W ostatnich trzydziestu latach w obydwu krajach doszło do przeobrażeń politycznych i społecznych, których konsekwencją jest globalny kryzys ekonomiczny. Dopiero na tym tle można umieścić uchwalenie przez Senat USA…
 • 2018-03-17
  Skąd pojawił się w Polsce wspomniany w tytule klan liberałów? Otóż warto przypomnieć, że po II Wojnie Światowej w Polsce nie istniał żaden liberalny nurt polityczny, nie było skromnego choćby środowiska zwolenników liberalizmu, nie powstało ani jedno dzieło naukowe z zakresu liberalnej myśli filozoficznej lub ekonomicznej.
 • 2018-03-17
  W 1990 roku niepostrzeżenie pojawił się w Polsce trudny do wyjaśnienia fantom, który zaważył na blisko trzydziestu latach życia politycznego i gospodarczego. Teraz dopiero jesteśmy świadkami rozwiewania się tego fantomu; czegoś, co od początku było ukryte przed wzrokiem osób zainteresowanych sytuacją w Polsce i sprawiające wrażenie siły politycznej, a zarazem ośrodka monopolizującego władzę. Ten fantom nazywamy klanem liberałów. Pierwsze pytanie nigdy jasno nie zostało…
 • 2018-03-17
  Trwający od dekady wielki światowy kryzys gospodarczy jest kryzysem wieloaspektowym, powodowanym pogłębiającym się już od stulecia kryzysem osobowości i kultury człowieka (kryzys wartości, wiary, zasad oraz kryteriów prawdy i dobra).
 • 2018-03-17
  Celem publikacji jest ukazanie pseudo-intelektualnych pułapek, jakie zostały zastawione na polskich (i nie tylko) katolików. Opisano jedną z niebezpiecznych pułapek, która zasługuje na miano „teologii słabości”. Chociaż jest to głównie nurt anty-teologii chrześcijańskiej, przenika do współczesnej myśli politycznej i chrześcijańskiej.
 • 2018-03-16
  Lekceważenie przeszłości, a dokładniej – związku łączącego doświadczenia współczesne z doświadczeniem poprzednich pokoleń – jest już powszechnie uznawane za zjawisko charakterystyczne dla przełomu XX i XXI w.
 • 2018-03-16
  Dokąd zmierza Europa, w którą stronę powinna zmierzać Polska? Bardzo ogólne pytanie postawione w tytule wymaga, aby przy próbie uzasadnionej odpowiedzi dokonać szerokiego i wszechstronnego spojrzenia na rzeczywistość z pewnej, czasoprzestrzennej perspektywy.
 • 2018-03-16
  Gdy zdradzasz Polskę, obawiaj się polskich nacjonalistów, Gdy wpadasz w rozpacz, bierz wzór z polskich nacjonalistów (...)
 • 2018-03-16
  Rozbijanie państw narodowych było jednym z głównych zadań globalizacji. Państwa narodowe i ukształtowane historycznie więzi kulturowe, społeczne i ekonomiczne stanowiły główną barierą utrudniającą realizację hegemonii globalnej.

Logowanie