Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 5/2017 (51)

 • 2018-01-07
  Trzeba szczerze przyznać, że oligarchia światowa wpływa na bieg spraw w wielu krajach (w tym w Polsce) i ustawia „warunki brzegowe” dla przewidywania, czego możemy oczekiwać w roku 2018. Może to sprawiać wiele trudności, ponieważ do niedawna uwzględnienie faktu istnienia oligarchii światowej było odbierane jako wyraz aberracji politycznej. Jednak od 2017 oligarchia światowa wychodzi z cienia i jest coraz bardziej aktywna politycznie.
 • 2017-12-23
  Może się wydawać, że nasza prognoza jest niepotrzebna, skoro dwunastego grudnia 2017 roku nowy premier Mateusz Morawiecki zaprezentował urzędową prognozę rozwoju Polski. Prognoza Morawieckiego została sporządzona stosowaną intuicyjnie metodą ekstrapolacji przeszłości i kwalifikuje się do dwóch najbardziej popularnych (i skrajnie sprzecznych) prognoz krótko- i długookresowych, które lubią sporządzać politycy w Polsce.
 • 2017-11-02
  Cechą wyróżniającą politykę większości krajów europejskich jest połączenie dwóch istotnych czynników: odzyskanie suwerenności narodowej i przeciwdziałanie bezprecedensowym zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego. Te dwa czynniki nie mogą być jednak efektywnie wykorzystane bez budowy systemu bezpieczeństwa europejskiego.
 • 2017-11-02
  Jako punkt wyjścia do opracowania autonomicznego projektu bezpieczeństwa europejskiego, wynikającego z szeregu wstępnych analiz metodologicznych, historycznych, społeczno-gospodarczych i politycznych, przygotowaliśmy mapę polityczną krajów zdolnych solidarnie zapewnić bezpieczeństwo europejskie w interesie ogólnoeuropejskim i własnym. Na mapie tej znajdują się kraje najmniej obciążone historycznie i współcześnie ekspansjonizmem, który uznajemy za główny czynnik destrukcji Europy.
 • 2017-11-02
  Koncepcje geostrategiczne „Międzymorza” oraz „Osi strategicznej Rosja-Niemcy” – analiza krytyczna (fragment Raportu). Od wybuchu globalnego kryzysu ekonomicznego w 2007 roku przyszłość Europy jest przedmiotem ostrych przetargów i sporów. Dominuje przekonanie o pogłębiającym się kryzysie struktur europejskich oraz o cywilizacyjnym schyłku Europy. Jednak nad tymi niepokojącymi opiniami góruje bardziej wyraźne i lepiej dostrzegane w większości krajów europejskich zjawisko…
 • 2017-11-02
  Przytaczamy fragmenty naszych publikacji, które były wykorzystane do opracowania Raportu. Porozumienie określane mianem „czarnego przymierza” trzech potęg europejskich (Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii) załamało się z powodu dążeń osłabiających pozycję Stanów Zjednoczonych, a de facto światowej oligarchii finansowej. Niemniej widać, jak żywe są te ekspansjonistyczne dążenia.
 • 2017-11-02
  Tytuł nie jest oryginalny. Pochodzi z wywiadu pod takim tytułem z greckim ekonomistą profesorem Kostasem Vergopoulosem, który najpierw zauważa, iż poza Europą „Żaden inny region świata nie zdecydował się na tak głębokie wyrzeczenia”.
 • 2017-11-02
  Warto pamiętać, że do końca lat 80-tych ub. wieku liberalizm ekonomiczny nie był niczym więcej, aniżeli niewiele znaczącą herezją ekonomiczną, skutecznie odrzuconą jeszcze w okresie międzywojennym, w tym również przez polską ekonomię.
 • 2017-11-02
  Pierwszy, pod toporem globalnego kryzysu ekonomicznego, padł wielowiekowy mit wiedzy ekonomicznej jako potężnego oręża, dzięki któremu – jak sądzono – możliwe było przezwyciężanie wszelkiego rodzaju bieżących trudności oraz kształtowanie pomyślnej przyszłości.
 • 2017-11-02
  Przedstawimy kolejne fragmenty naszego Raportu „Model referencyjny bezpieczeństwa europejskiego”. Omówimy stosunki polityczne i ekonomiczne Polski z Niemcami z perspektywy historyczno-gospodarczej, a także będziemy kontynuować cykl publikacji poświęconych liberalizmowi w Polsce.

Logowanie