Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 4/2017 (50)

 • 2017-08-17
  Siedemdziesiąt dwa lata po zakończeniu II Wojny Światowej problem odszkodowań spowodowanych przez agresję i represyjne rządy okupacyjne Niemiec nadal pozostaje otwarty, przynajmniej dla narodu polskiego. Rząd Niemiec ma nadal negatywny stosunek do odszkodowań, lecz widoczne są niekonsekwencje i pęknięcia jego stanowiska.
 • 2017-08-17
  W celu uporządkowania wyjątkowo zagmatwanych zagadnień historycznych - najlepiej w postaci sekwencji dramatycznych wydarzeń - można wyeksponować następujące fakty: agresji militarnej Niemiec i Rosji sowieckiej na Polskę; pięcioletni okres okupacji wojennej przez wspomnianych agresorów, aneksję wschodnich terenów Polski na mocy Konferencji Jałtańskiej, będącą de facto agresją dyplomatyczną aliantów na odradzającą się Polskę, sowiecką nacjonalizację majątku prywatnego (...).
 • 2017-08-17
  Na wschodnich terenach Polski okupowanych jesienią 1939 roku przez Rosję sowiecką działania wojenne i okupacyjne przebiegały zadziwiająco podobnie jak na terenach podbijanych przez Niemcy. Również na wschodnich terenach Polski dominuje niszczenie i plądrowanie zasobów, równie silnie skojarzone z eksterminacją ludności polskiej. Podobnie jak dla Niemiec, było ono czynnikiem kluczowym dla osiągania ekonomicznych korzyści z okupowanych terenów.
 • 2017-08-17
  Tytuł nie dotyczy zagadnień teoretycznych. Tak mogłoby się wydawać, gdyż w świetle wypowiedzi prominentnych polityków zagranicznych i krajowych, chaos jest w Polsce trwałym elementem życia społeczno-gospodarczego, ale o kryzysie gospodarczym nie może być mowy.
 • 2017-08-17
  Zanim powrócimy do zagadnień omawianych w pierwszej części niniejszej publikacji, niezbędne będzie omówienie znaczenia kłamstwa dotyczącego rzekomego wzrostu społeczno- gospodarczego. Ponieważ współcześnie kłamstwo jest w Polsce zjawiskiem powszechnym, wydawać się może, że wspomniane kłamstwo jest czymś zwykłym, naturalnym lub niezbędnym.
 • 2017-08-17
  Przede wszystkim warto przypomnieć, że August Cieszkowski był człowiekiem – dziś powiedzielibyśmy – głębokiej wiary, lecz to przecież obecnie nic nie znaczy, a najczęściej szybko zostaje oznakowane jako fundamentalizm katolicki lub przejaw staropolskiego obskurantyzmu. Już w tym punkcie okazuje się, że coś z nami jest nie w porządku.
 • 2017-08-17
  Współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego obejmuje szeroki, lecz słabo określony zakres ochrony - jednostek, społeczeństwa, państwa - przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, na które wystawiane są różne dziedziny i aspekty życia społecznego. Z biegiem czasu pojęcie to zostało oderwane od pojęcia narodu, co w istotny sposób zniekształciło jego pierwotny sens.
 • 2017-08-17
  Wygląda na to, że środowiska polityczne i opiniotwórcze w Polsce jeszcze długo nie otrząsną się z neoliberalizmu, a być może – wcale. Fakt, iż zachodni neoliberalizm jest powszechnie uznany za wielkie oszustwo ideologiczne, do wielu ludzi nie dociera, w tym do prominentnych polityków.

Logowanie