Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 3/2017 (49)

 • 2017-06-02
  W kwietniu i maju 2017 roku ukazało się kilka publikacji ekonomicznych, które cechuje zniecierpliwienie i irytacja. Powodem zniecierpliwienia jest brak reakcji na globalny kryzys ekonomiczny ze strony wielu rządów. Powodem irytacji jest coraz głębsze zanurzanie się rządów w oficjalne kłamstwa o wzroście gospodarczym.
 • 2017-06-02
  Wielu uważnych obserwatorów życia politycznego w Polsce podziela nasze przekonanie, iż rok 2017 będzie dla Polski rokiem przełomowym, chociaż rezultat nadchodzących wydarzeń jest wyjątkowo trudny do przewidzenia.
 • 2017-06-02
  W publikacji „Koniec miodowego miesiąca” zwróciliśmy uwagę na mechanizm zaprogramowanej wymiany rządów w Polsce, które stosunkowo szybko „zużywają się” wskutek niezdolności przezwyciężenia przyczyn regresu gospodarczego, będącego skutkiem nieustannej grabieży polskiej gospodarki oraz wyzysku polskiej siły roboczej.
 • 2017-06-02
  Dotykamy tutaj problemu, z którym współczesne społeczeństwo polskie nie potrafi sobie poradzić, chwytając się słabych i nieskutecznych sposobów sprzeciwiania się ubóstwu społeczeństwa prowadzącemu do samozagłady.
 • 2017-06-02
  Najbardziej widoczną cechą parlamentarnych partii politycznych w Polsce jest ich „pragmatyczna” bezideowość. To oczywiście nie znaczy, że wśród działaczy i zwolenników tych partii nie ma ludzi ideowych (ci, przy każdej okazji, są sekowani). Nie oznacza to również, że nie są one całkowicie podporządkowane dominującej doktrynie ideologicznej – neoliberalizmowi. Między ideowością a ideologią istnieje przepaść: ludzie ideowi są zagrożeniem dla dominującej ideologii (co…
 • 2017-06-02
  Nie ulega wątpliwości, że ignorowanie pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego w Polsce odbija się przede wszystkim na młodym pokoleniu Polaków. Rządy, które ignorują kryzys ekonomiczny z natury rzeczy są wrogo nastawione do młodzieży.
 • 2017-06-02
  W maju 2017 roku znany rosyjski ekonomista Michaił Delyagin opublikował tekst, który powinien polskich polityków skłonić do zastanowienia. Pełny tytuł publikacji Delyagina brzmi: „Utylizacja Ukrainy postępuje dobrze i całkiem przypomina ludobójstwo”.
 • 2017-06-02
  W atmosferze globalnego kryzysu wzmaga się krytyczne spojrzenie na współczesną ekonomię, która okazała się błędna, sprowadzająca państwa i społeczeństwa na manowce; w dodatku usprawiedliwiająca największe niegodziwości finansowe.

Logowanie