Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 1/2017 (47)

 • 2017-01-08
  Dominująca od niemal trzydziestu lat w Polsce apologetyka neoliberalizmu została wreszcie totalnie skompromitowana. Jest to fakt w naszym kraju wyczuwany zaledwie intuicyjnie i wymagający głębszej refleksji, lecz mimo wszystko – pocieszający.
 • 2017-01-08
  W Polsce fenomen współczesnego nacjonalizmu gospodarczego jest niedostrzegany, pomimo tego, że nie tylko ukazuje on ważne przeobrażenia polityczne i prawne w wielu krajach, lecz przybiera także zasięg globalny. Nie jest to zjawisko nowe, ale obecnie nasilające się wskutek presji globalnego kryzysu ekonomicznego oraz załamania doktryny neoliberalnej.
 • 2017-01-08
  W pierwszej części niniejszej publikacji sygnalizowaliśmy najbardziej widoczną i trudną do podważenia ułomność „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” Mateusza Morawieckiego. Istotą tej ułomności jest fakt, że nie jest to żaden plan społeczno-gospodarczy, a więc nie należy spodziewać się „odpowiedzialnego rozwoju”, cokolwiek miałoby to znaczyć.
 • 2017-01-08
  W punkcie wyjścia znajdują się dwie ważne i zarazem niedoceniane w Polsce aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych. Pierwszy dotyczy tektonicznego wstrząsu globalnego układu sił ekonomicznych i politycznych, z jakim obecnie mamy do czynienia.
 • 2017-01-08
  Wraz z upadkiem neoliberalizmu rozpadła się fałszywa zachodnia „wspólnoty ducha”, którą przez ponad dwadzieścia lat budowano w Polsce na gruncie neoliberalnego modelu gospodarczego.
 • 2017-01-08
  Wspomniana w tytule bezradność rządu i jego dyplomacji jest najczęściej interpretowana jako przejaw silnego podporządkowania się czynników politycznych i administracyjnych w Polsce interesom Niemiec i Stanów Zjednoczonych, które po 1989 roku uzyskały silne wpływy (formalne i nieformalne) w Polsce.
 • 2017-01-08
  Władze Unii Europejskiej z czasem wypracowały efektywne metody neutralizacji konfliktów wewnętrznych (słabiej radzą sobie z konfliktami zewnętrznymi), ale krytycy zauważają, że nawet tutaj nastąpiło przegięcie.
 • 2017-01-08
  W obszernej publikacji „Meandry «kolorowej rewolucji» w Polsce” przedstawimy mechanizm i kulisy „polskiego majdanu” i powody słabych reakcji Prawa i Sprawiedliwości. Nasze zainteresowanie wadami obecnego systemu politycznego znajdzie wyraz również w inauguracji cyklu „Idea narodowa”. Kontynuować będziemy uwagi krytyczne na temat polityki gospodarczej rządu.

Logowanie