Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 4/2016 (46)

 • 2016-11-22
  Pogląd, jakoby sektor publiczny był obszarem bezwzględnej nieefektywności, a zatem powinien być maksymalnie ograniczany na rzecz sektora prywatnego, nadal uchodzi w Polsce za credo ekonomii liberalnej.
 • 2016-11-22
  Wyjście Wielkiej Brytanii z UE zaowocowało wachlarzem analiz i opinii politycznych. W Polsce zabrakło poważnych analiz. Tymczasem analiza obecnej sytuacji Polski w UE oraz bilans naszych kosztów i korzyści społecznych z członkostwa w tej organizacji jest sprawą kluczową.
 • 2016-11-22
  Bądź gotowy, ponieważ niektórzy przygotowują atak na kraj. Wielu nie traktuje tego poważnie, będąc zahipnotyzowanymi przez wirtualną rzeczywistość rzekomo "kwitnącej Polski".
 • 2016-11-22
  Gdy 16 lutego 2016 roku Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, nie wywołało to szerszej reakcji mediów i opinii publicznej. Również bez echa pozostały krytyczne uwagi i sugestie kierowane do Autora owego „planu”.
 • 2016-11-22
  Jak dokonują się wielkie przeobrażenia społeczno-gospodarcze? Czy dzięki kilku pomysłom ministerialnym? Czy może wskutek „kolorowych rewolucji”? Gdy pojawia się Wielki Kryzys, przeobrażenia społeczno-ekonomiczne są nieuchronne i nieodzowne. Ich kierunek wyznaczają możliwości intelektualne i duchowe, które w podobnych okolicznościach stają się najcenniejszym kapitałem społecznym.
 • 2016-11-22
  Ustrój społeczno-ekonomiczny rozwiniętych krajów Zachodu przeszedł zdumiewającą ewolucję: od ustroju wolnorynkowego do nowego ustroju korporacyjnego. Śmierć wolnego rynku i konkurencji nie została jednakże opatrzona należnym nekrologiem.
 • 2016-11-22
  Najczęściej przyjmuje się, że ustrój społeczno-gospodarczy jest podstawą regulacji procesów społecznych i gospodarczych. W tym świetle zapewnienie ładu społecznego i gospodarczego jest głównym wymogiem wobec ustroju, co często służy obnażaniu wad ustrojowych.
 • 2016-11-22
  Myślenie jest formowaniem rzeczywistości, a to wiele znaczy. Neoliberalizm zdominował myślenie ekonomiczne, najpierw w zachodniej części świata, a przed dwudziestoma laty został w Europie Środkowej i Wschodniej odebrany jako atrakcyjna alternatywa ekonomii marksistowskiej.
 • 2016-11-22
  Żądanie odzyskania suwerenności narodowej jest w Polsce coraz bardziej zdecydowane i coraz głośniejsze. Przestało być wyrazem jednostkowych opinii naukowców i publicystów, lecz przyjmuje kształt nowej strategii politycznej.
 • 2016-11-22
  Do świadomości Polaków docierają wreszcie fakty, które zmieniają ich dotychczasowy obraz świata. Problem polega na tym, że nadal brakuje krytycznej autorefleksji.

Logowanie