Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 3/2009 (3)

 • 2009-07-20
  15 września br. inaugurujemy WIELKĄ DEBATĘ pod hasłem POLSKA I EUROPA W ŚWIETLE ENCYKLIKI CARITAS IN VERITATE. W ramach EEM otworzymy nową stronę poświęconą wyłącznie tej debacie, a także gorąco zachęcamy inne wydawnictwa oraz placówki akademickie do przygotowania podobnych forów dyskusyjnych, umożliwiających wzbogacenie i poszerzenie wzajemnej wymiany myśli.
 • 2009-07-19
  W każdym systemie ekonomicznym musi być wygospodarowywana nadwyżka przychodów nad rozchodami, czyli dochody muszą być wyższe od kosztów działalności. Szczególnie w systemie kapitalistycznym najważniejszą sprawą stało się maksymalizowanie zysku.
 • 2009-07-10
  Kryzys jest ostrym spadkiem aktywności gospodarczej w większości lub we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Jest bezsporne, że w Polsce ów spadek aktywności jest długotrwały, zaś w ostatnich kilkunastu miesiącach jest nadzwyczaj głęboki.
 • 2009-07-09
  7 lipca br. ukazała się encyklika Benedykta XVI „Caritas in veritate" („Miłość w Prawdzie”). Od wielu tygodni narastało w świecie powszechne przekonanie, że okaże się ona ważnym punktem odniesienia do oceny i wyjaśnienia trudnych problemów gospodarki światowej, a także inspiracją do reformy systemów ekonomicznych.
 • 2009-06-17
  Kryzys w poszczególnych krajach rozwija się w sposób odmienny, dlatego jednym z najpoważniejszych błędów jest bezkrytyczne odnoszenie generalnych opinii do poszczególnych krajów. Taki błąd mści się później na poczynaniach mających wyprowadzić gospodarkę danego kraju z sytuacji kryzysowej.
 • 2009-06-17
  Tekst prof. dr hab. Jana Dziewulskiego z Uniwersytetu Warszawskiego daje wiele do myślenia o przyczynach obecnych trudności gospodarczych i politycznych w Polsce: Kapitalizm w Polsce odbudowywany jest na zasadach liberalizmu gospodarczego, a ściślej – neoliberalizmu, czyli liberalnej ortodoksji.
 • 2009-06-17
  Rozpoznanie istoty współczesnego kryzysu będzie miało podstawowe znaczenie dla wypracowania skutecznych metod jego przezwyciężenia oraz ukształtowania zdolności trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności...
 • 2009-06-17
  Światło dzienne ujrzała nowa broszura pt. „ Geografia polskiego kryzysu” pod red. prof. Grzegorza Gorzelaka, finansowana przez Ministerstwo Polityki Regionalnej. Ministerstwo to jest odpowiedzialne za przygotowanie strategii rozwoju kraju, co zdaje się eliminować ewentualne nieporozumienia, co do zlecenia opracowania tej broszury. Z dwoma jednakże zastrzeżeniami.
 • 2009-06-17
  Przygotujemy dalsze części raportu EEM „Kryzys ekonomiczny w Polsce”, publikowane sukcesywnie w trzech kolejnych miesiącach wakacyjnych. We wrześniu rozpoczniemy realizację nowego projektu EEM, którego cele i zarys koncepcji na razie zachowujemy w tajemnicy.

Logowanie