Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 1/2016 (43)

 • 2016-02-18
  Niezrozumienie istoty współczesnego kryzysu globalnego uniemożliwia ustalenie podstawowego problemu, który obejmuje wszystkie aspekty kryzysu, od perturbacji finansowych, dolegliwości życia codziennego, trwałego bezrobocia, kryminalizacji gospodarki, do globalnych konfliktów politycznych i militarnych.
 • 2016-01-15
  Obecnie mamy do czynienia z nową fazą kryzysu globalnego. Co jest charakterystyczne dla tej fazy kryzysu? Najlepiej widać to, że kryzys ostro uderzył w Europę. Ale to jeszcze nie wszystko.
 • 2016-01-15
  Odpowiedź na nasze pytanie nie jest bynajmniej trudna. O wiele trudniej przekonać do niej polityków oraz opinię publiczną. Zarówno politycy, jak i szeroka opinia publiczna znajdują się bowiem pod wpływem środków odurzających.
 • 2016-01-15
  Żądanie odzyskania suwerenności narodowej jest w Polsce coraz bardziej zdecydowane i coraz głośniejsze. Przestało być wyrazem jednostkowych opinii naukowców i publicystów, lecz przyjmuje kształt nowej strategii politycznej. Co więcej, staje się coraz realniejsze.
 • 2016-01-15
  Przyjrzyjcie się, kto jest właścicielem głównych sektorów gospodarki narodowej i wyciągnijcie z tego wnioski. Dla zrozumienia, jak funkcjonuje gospodarka wyjaśnienie stanu własności oraz kontroli zasobów kapitałowych ma kluczowe znaczenie.
 • 2016-01-15
  Głównym czynnikiem sprawczym polskiego kryzysu, czynnikiem przekształceń określającym kształt gospodarki polskiej i jej szczególną podatność na kryzys ekonomiczny, jest kryminalizacja gospodarki, mechanizmów rządzenia i ustawodawstwa. Kryminalizacja ta miała charakter zarazem patologiczny jak i inwazyjny, co potęgowało jej siłę sprawczą.
 • 2016-01-15
  Opinia publiczna w Polsce nadal nie przyjmuje do wiadomości III. Wojny Światowej, która niestety już się toczy. Jest niewrażliwa na ostrzeżenia. Ignoruje rozpoczętą już mobilizację wojenną przeciwko Rosji wbrew podstawowym i bezspornym interesom narodowym.
 • 2016-01-15
  Nietrudno zauważyć, że współczesny kryzys globalny nie jest najważniejszym przedmiotem troski Polaków. Jest to możliwe tylko dlatego, że Polacy nie kojarzą własnych problemów politycznych, społecznych i ekonomicznych z kryzysem globalnym.
 • 2016-01-15
  Alfred Marshall ma rację. To Alfred Marshall, lepiej wykształcony od Adama Smitha, pierwszy zwrócił uwagę na jego błąd antropologiczny. Smith przyjął za dobrą monetę obraz człowieka jako indywiduum zapatrzonego w siebie i skrajnie interesownego.

Logowanie