Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM Specjalny 2/2015 (42)

 • 2015-11-24
  Na przyszły rok Polacy mają do wyboru dwie prognozy. Pierwsza z nich ma charakter oficjalny i oficjalnie potwierdzony przez poważne instytucje międzynarodowe. Jest to prognoza umiarkowanie optymistyczna, chociaż jej niektóre warianty są podejrzanie skrajnie optymistyczne. Droga prognoza zakłada pojawienie się szoku; tym razem szoku bez terapii.
 • 2015-11-04
  Dla wielu Polaków zagadnienie odzyskania suwerenności narodowej jest zagadnieniem podstawowym; jest bowiem zagadnieniem decydującym o przyszłości; zagadnieniem o wymiarze egzystencjalnym.
 • 2015-11-04
  Gdy chcemy zrozumieć złożoną i niejasną rzeczywistość określaną enigmatycznie mianem „globalizmu” nie możemy ignorować istnienia od lat 80’ ubiegłego wieku i rosnących wpływów tzw. „elity światowej”.
 • 2015-11-04
  Nadal jesteśmy przekonani, że egalitaryzm jest niepodważalną wartością, gdy tymczasem egalitaryzm nie istnieje jako realny system społeczno-ekonomiczny, lecz jest ideą lub hasłem wykorzystywanym przez demagogów politycznych.
 • 2015-11-04
  W polskiej „klasie politycznej” szczególnie rzuca się w oczy lekceważenie, a niekiedy nieskrywana wrogość do spraw narodowych. Lekceważenie spraw narodowych oznacza, że wspomniana „klasa polityczna” jest nie tylko słaba pod względem kultury, lecz również zdegradowana do pozycji pozbawionych elementarnej kultury nizin społecznych.
 • 2015-11-04
  Zagadnienie narodowe jest współcześnie przedmiotem wielu fałszywych interpretacji. To sprawia, że ścierają się różne koncepcje i pojęcia narodowości, co jest rzeczą cenną jeśli przyczynia się do lepszego rozwiązania tego zagadnienia. Ale tak nie jest.
 • 2015-11-04
  Na ogół przyjmuje się chętnie, że elita jest najbardziej dynamiczną i twórczą warstwą społeczeństwa. Lecz co się dzieje, gdy elita okazuje się skostniałą i bezproduktywną warstwą społeczną?
 • 2015-11-04
  Suwerenność narodowa. Nie powinniśmy zapominać, że mówiąc o suwerenności narodowej nie chodzi nam o kwestie teoretyczne, lecz praktyczne. Właśnie z praktycznego punktu widzenia, który jest mocno zakorzeniony w historii Polski, Polacy nie tylko cenili sobie suwerenność narodową (...).

Logowanie