Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 3/2015 (41)

 • 2015-10-16
  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ofiarowała Polakom prezent w postaci interesującego Raportu „Government at a Glance 2015” zawierającego porównania międzynarodowe, częściowo z uwzględnieniem Polski.
 • 2015-09-12
  Nieuchronnie zbliżamy się do momentu przełomowego, który będzie decydujący dla egzystencji narodowej. Tym momentem nie są jednak wybory parlamentarne.
 • 2015-09-12
  Zdarzenie, które z powodzeniem można określić jako przełomowe w Grecji i Europie, to uchwala greckiego parlamentu z nocy 10 na 11 lipca 2015 roku. Parlament upoważnił rząd do negocjacji w sprawie obliczonego na 3 lata tzw. trzeciego programu pomocy.
 • 2015-09-12
  Najwięcej nieporozumień dotyczących znaczenia obecnego kryzysu w Grecji wynika z nieznajomości sytuacji lub z błędnego przekonania, że gruntowna wiedza o problemach Grecji jest nieistotna. Czytelnicy na ogół są przyzwyczajeni do „gotowych” interpretacji...
 • 2015-09-12
  Z części pierwszej Raportu mogliśmy dowiedzieć się m.in. jakie są zasadnicze różnice między stanowiskiem greckiej opinii publicznej i trojką (UE, MFW, EBC) i co o tych trzech instytucjach myślą obecnie Grecy. Jednak istnieje jeden punkt zgodności poglądów.
 • 2015-09-12
  Najsłabszym punktem współczesnej wiedzy o zachodzących w świecie przeobrażeniach geopolitycznych jest brak odpowiedniej siatki pojęciowej. Takie pojęcia jak „oligarchia” lub „oligarchiczny system rządów” funkcjonują nadal jedynie na marginesie sporów geopolitycznych. A to nie wróży niczego dobrego.
 • 2015-09-12
  Zbliżają się w Polsce jesienne wybory parlamentarne. Następują ostre starcia medialno-polityczne, które zazwyczaj są traktowane jako przejaw zdziczenia obyczajów politycznych. Nie potrzeba dodawać, że takie podejście do starć medialno-politycznych jest naturalne i zdrowe, ale bywa również elementem kalkulacji politycznej.
 • 2015-09-12
  Hipoteza, że współczesna Polska jest krajem znajdującym się pod okupacją wyłania się z wielu emocjonalnych reakcji na działalność rządu oraz jest swoistym niedopowiedzeniem większości analiz politycznych.
 • 2015-09-12
  Powszechnie polityka jest postrzegana w Polsce jako nieprzerwane pasmo nieodpowiedzialności, samowoli, arogancji i głupoty. Co jednak naprawdę się kryje za takimi zachowaniami?
 • 2015-09-12
  Grecja-Ukraina-Syria. Przedstawimy sprzeczności w łonie światowej oligarchii finansowej, współczesną ewolucję neoliberalizmu - neomaltuzjanizm, ekonomiczne konsekwencje wyborów parlamentarnych w Polsce i inne zagadnienia.

Logowanie