Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM Specjalny 1/2015 (39)

 • 2015-05-28
  Wbrew intuicyjnym oczekiwaniom na zmiany, wybory nowego Prezydenta RP nie wprowadzają nowej jakości. Prawdopodobnie nie zmienią dotychczasowych struktur i procesów politycznych w Polsce. Wygórowane nadzieje na doniosłe zmiany związane z wyborem dr Andrzeja Dudy są świadectwem naiwności.
 • 2015-05-03
  Czytelników zainteresowanych książką prof. Artura Śliwińskiego „Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opętały świat” informujemy, że można ją kupić w niektórych polskich księgarniach. Jest to jedna z nielicznych książek, która umożliwia zrozumienie rzeczywistości. Niniejszy specjalny numer biuletynu EEM jest poświęcony kulisom Trzeciej Wojny Światowej.
 • 2015-05-03
  Od ponad roku nie tylko słychać ostrzeżenia i prognozy związane z III. Wojną Światową, lecz również widać coraz bardziej zaawansowane działania mobilizacyjne, przetasowania logistyczne i prowokacje zbrojne.
 • 2015-05-03
  W kulturze oraz tradycji wojskowej Polski bezwzględną normą jest, z jednej strony pełne zaangażowanie w wojnę o charakterze obronnym, a z drugiej strony ostry sprzeciw wobec udziału w agresji militarnej.
 • 2015-05-03
  Jednym ze słabo dostrzeganych w Polsce przejawów „nowoczesności” Trzeciej Wojny Światowej jest rozpętana na niespotykaną dotąd skalę wojna informacyjna. Jesteśmy pierwszymi ofiarami tej wojny.
 • 2015-05-03
  Wskutek totalnej propagandy i braku elementarnej wiedzy o zachodzących od lat 90. ub. wieku przemianach geopolitycznych fakt III Wojny Światowej jest przyjmowany z niedowierzaniem. A co dopiero mówić o stronach uczestniczących w tej wojnie oraz ich motywach?
 • 2015-05-03
  Jest zrozumiałe, że ci, którzy niszczą kraj, nie chwalą się tym publicznie. Przeciwnie, muszą uciekać się do fałszu, jakoby niszczona gospodarka i ubożejące społeczeństwo rozwijały się wspaniale. W przeciwnym razie musieliby nie tylko zaprzestać likwidacji Polski, lecz także zapłacić rachunek za olbrzymie zniszczenia materialne i duchowe.

Logowanie