Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 4/2014 (37)

 • 2015-02-06
  "Co czynimy, nie czynimy w jakichkolwiek celach polemicznych, lecz po to jedynie, aby podkreślić palącą konieczność znalezienia uczciwej i rzetelnej drogi wyjścia z obecnej sytuacji" – Kardynał Stefan Wyszyński. Mamy wystarczająco silne dowody, że Polska jest mobilizowana do wojny z Rosją, co stanowi ekstremalne zagrożenie dla naszego bytu narodowego.
 • 2014-12-22
  Do opinii publicznej dotarła historia pesymistycznej prognozy opracowanej za pomocą programu „Projekt Prophecy”, o którym powiemy później. Prognoza dotyczy upadku dolara, FED, USA, a także całego łańcucha nieprzyjemnych konsekwencji (jak dla kogo).
 • 2014-11-16
  Faktem, który ma charakter przełomowy i zasadniczo zmienia punkt widzenia na zachodzące w Polsce procesy, jest ostateczna utrata niepodległości. O ile jeszcze kilka miesięcy wcześniej można było postrzegać utratę niepodległości jako stopniowe ograniczenie suwerenności ekonomicznej i politycznej lub zagrożenie, któremu należy się przeciwstawić, o tyle obecnie nie ma o czym mówić.
 • 2014-11-16
  Jesteśmy jeszcze daleko od zrozumienia zachodzących w świecie procesów i wydarzeń, chociaż liczne źródła informacji umożliwiają uzyskanie dostatecznej orientacji w złożonej sytuacji globalnej (i krajowej). Rzadko zwracano uwagę na konsekwencje braku dostatecznego rozeznania tych sytuacji. Wielu ludzi ad hoc przyjmuje fatalistyczny punkt widzenia, zwłaszcza w duchu „konieczności dziejowej”.
 • 2014-11-16
  Dzisiejsza ekonomia, podobnie jak większość popularnych analiz geopolitycznych, ignoruje istnienie współczesnych sieci globalnych, chociaż dowodów ich działania i skuteczności z pewnością nie brakuje.
 • 2014-11-16
  Warto zwrócić uwagę na szersze podejście do fuzji i przejęć kapitałowych. Na ogół przejęcia te uważa się za silną tendencję do koncentracji własności, co jednak może sugerować, że fuzje i przejęcia kapitałowe stanowią czynnik zlewania się firm w potężne jednostki gospodarcze, podczas gdy w rzeczywistości firmy te najczęściej zachowują autonomię; fuzje i przejęcia są pomyślane jako sposób budowy lub rozbudowy sieci biznesowych.
 • 2014-11-16
  Hegemonię globalną, ukierunkowaną na nieograniczone panowanie nad światem, do niedawna uznawano za obsesyjną formę dążenia do władzy, ale to także nie ukazuje prawdziwej natury współczesnych dążeń hegemonistycznych, które usilnie stara się zracjonalizować i wyidealizować.
 • 2014-11-16
  Ignorowanie wiedzy oraz doświadczenia historycznego przez przeważającą część polskiego społeczeństwa umożliwiło władzy politycznej skuteczne podważenie wartości chrześcijańskich i idei narodu.

Logowanie