Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM Specjalny 1/2009 (37)

 • 2009-05-20
  Kryzys ekonomiczny w Polsce będzie niebawem największym kryzysem w dziejach nowożytnej Europy. Rząd i bank centralny finansują rozwój kryzysu. Polska w ciągu 10 lat może zostać wymazana z mapy świata. Tego chcecie?
 • 2009-05-20
  Ten ważny temat zapowiedzieliśmy w poprzednim numerze. Niżej publikujemy teksty dr Bartłomieja Śliwińskiego, wybitnego specjalisty (naukowca z Uniwersytetu Warszawskiego, a zarazem praktyka gospodarczego) wyjaśniające niektóre podstawowe problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o wiedzę i doświadczenie.
 • 2009-05-20
  Dzisiaj nie może być mowy o intuicyjnym, nieprofesjonalnym „wyciąganiu” przedsiębiorstw z kryzysu. Mówimy raczej o zarządzaniu kryzysem, które stawia sobie za cel jego przezwyciężenie (albo ograniczenie kosztów) lub po prostu...
 • 2009-05-20
  Restrukturyzacja finansowa jest dokonaniem zmian o charakterze organizacyjnym, kadrowym, technologicznym oraz kapitałowym w celu uzyskania określonych, wymiernych rezultatów ekonomicznych.
 • 2009-05-20
  Tysiące polskich przedsiębiorstw są zagrożone bankructwem tylko z powodu złego prawa o upadłości. Istnieje pilna potrzeba gruntownej nowelizacji prawa o upadłości, które w obecnym stanie nie tylko źle funkcjonuje, ale także może przyczynić się go znacznego pogłębienia kryzysu gospodarczego Polski. Dotychczasowe zmiany miały kosmetyczny charakter, polepszając komfort banków-wierzycieli.
 • 2009-05-20
  Kryzys firmy występuje w ścisłym powiązaniu z określoną fazą jej rozwoju. Zazwyczaj jest on związany z kumulacyjnym charakterem zakłóceń, pojawiających się i narastających aż do momentu kulminacji.
 • 2009-05-20
  Zagadnienie likwidacja vs restrukturyzacja jest jednym z fundamentalnych zagadnień procesu przekształceń, gdyż - przynajmniej z ekonomicznego punktu widzenia - wybór ten jest podstawowym wyborem strategicznym dotyczącym przedsiębiorstwa, określającym jego dalsze losy. Wybór ten musi podlegać ścisłej dyscyplinie ekonomicznej, polegającej przede wszystkim na jasnym określeniu kryteriów oceny ekonomicznej rozpatrywanych wariantów.
 • 2009-05-20
  Piszemy o problemach gospodarki światowej: „Czy Państwo słyszeli już o deglobalizacji?”. Przestawimy Czytelnikom podstawową część (II) Raportu: Kryzys ekonomiczny w Polsce.

Logowanie