Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 3/2014 (0)

(1/2)
Następne
 • 2014-09-02
  W związku z koniecznością wprowadzenia zmian programowych i technicznych oraz pracą nad nowym projektem, opublikowanie następnego biuletynu EEM planowane jest na 15 listopada br. W następnym numerze: fragmenty przygotowanej do druku nowej książki prof. Artura Śliwińskiego.
 • 2014-05-27
  W Polsce krzyżują się dzisiaj dwie reminiscencje historyczne. Jedna nawiązuje do epoki upadku Rzeczypospolitej, kojarząc dzisiejszy stan Polski ze stanem w okresie przedrozbiorowym. Druga odnosi się do historii stosunków polsko-rosyjskich.
 • 2014-05-27
  Poznanie współczesnej stratyfikacji społecznej w Polsce jest jednym z podstawowych warunków zrozumienia nasilających się zagrożeń. Niestety, nic się w tym kierunku nie robi.
 • 2014-05-27
  Rozkład więzi społecznych określamy mianem indywidualizmu. Pojęcie indywidualizmu odnosi się przede wszystkim do realnej działalności społecznej i ekonomicznej, ale przenika także do świadomości społecznej.
 • 2014-05-27
  "Idea szlachectwa polskiego to nie samolubny przywilej, nie separatyzm kasy, to synteza arystokracji z demokracją; synteza tradycyjna zarazem i postępowa!" - Józef Szujski. Istnieje pewne minimum świadomości narodowej, bez którego więzi łączące ludzi ulegają rozerwaniu.
 • 2014-05-27
  Współczesne, niepodważalne przejawy degradacji kultury narodowej są w Polsce dostatecznie wyraźne, by wzbudzić poważnie zaniepokojenie. Są to zwiastuny groźnych problemów społecznych i ekonomicznych, które przynosi trwający od kilku dziesięcioleci upadek kultury narodowej.
 • 2014-05-27
  Na lata funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce (1944- 1989) przypada bezprecedensowy rozkład więzi społecznych. Jest to proces słabo zbadany i na ogół nie uwzględniany w rozważaniach usiłujących rozszyfrować przemiany w polskim społeczeństwie.
 • 2014-05-27
  Pod koniec lat siedemdziesiątych ub. wieku stało się jasne, że fałsz zawarty w koncepcji określanej mianem „kultury socjalistycznej” jest nie do wytrzymania. Problem był oczywiście znacznie szerszy, co jednak nie podważa tego stwierdzenia.
 • 2014-05-27
  Od niedawna pojawiają się głosy zaniepokojenia uległością Polaków wobec szkodliwych, a nawet wrogich ośrodków zagranicznych i krajowych. Warto poznać przyczyny tej samobójczej uległości.
 • 2014-05-27
  W poprzednich tekstach „ostatnich przestróg dla Polski” zasygnowaliśmy jedynie niewielką część zewnętrznych przejawów bierności społecznej, która z czasem niemal obezwładniła naród polski. Bierność społeczna jest trucizną, która z upływem czasu wyrządza nieodwracalne szkody.
(1/2)
Następne

Logowanie