Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 2/2014 (36)

 • 2014-03-31
  "Neomaltuzjanizm zrobił w ciągu XX. wieku fantastyczną karierę, równie wielką, jak upadek świata zachodniego, od kiedy tenże został opanowany przez neomaltuzjanizm" Walenty Majdański
 • 2014-03-31
  „Targnijmy się na te konkretne podwaliny Społeczeństwa, zburzmy którakolwiek z wielebnych twierdz Ducha, znieśmy np. Rodzinę lub Narodowość, a dopieroż wywołamy społeczne powodzie i kataklizmy, którym żadne tamy gwałtu lub przymusu nie podołają” August Cieszkowski
 • 2014-03-31
  „…narodowość równie świętą i absolutnie ważną jest dla każdego ludu, jak godność ludzka dla każdego pojedynczego człowieka”. O Ojczyźnie: „dopóty żyje, dopóki jej na prawych synach nie zbywa, choćby ją samą w kajdany okuto, i do grobu żywcem wtrącono, a głazem obcego jarzma przytłoczywszy w poczet zmarłych na wieki zapisano” August Cieszkowski
 • 2014-03-31
  W poprzednim numerze EEM zostały jedynie zasygnalizowane problemy, które obecnie omówimy. Sygnał był czytelny: nadchodzi nowy „przełom” w Polsce, czyli druga – po tzw. transformacji ustrojowej - wielka mistyfikacja.
 • 2014-03-31
  Niżej publikujemy fragment publikacji Jana Koziara, który przypomina o kulisach tzw. transformacji ustrojowej w Polsce. Historia gospodarcza Polski lat 1989-20013 nadal nie została odkłamana - Redakcja EEM.
 • 2014-03-31
  Pod tym tytułem przypominam sprawy oczywiste i banalne. UE zawiodła wszystkich, z wyjątkiem tych, którzy pod hasłem integracji europejskiej skrywali swe ambicje globalistyczne. Problem polega na tym, że sprawy oczywiste nie są z różnych względów przyjmowane do wiadomości.
 • 2014-03-31
  Przyglądając się polityce w Polsce łatwo zauważymy, że ma ona dwa kolosalne braki. Pierwszy, to wielka ignorancja dotycząca fundamentalnych kwestii rozwoju społeczno-gospodarczego, mimo silnego i znanego powszechnie uzależnienia polityki od interesów gospodarczych i finansowych. Drugi, to wielka ignorancja kulturowa.
 • 2014-03-31
  Na tych łamach wielokrotnie sygnalizowaliśmy wzrost agresji ekonomicznej w świecie, dotykającej również Polskę. Jej obecne nasilenie, skutkujące neokolonialnym wzmocnieniem zależności politycznej i gospodarczej Polski od sił globalistycznych nakazuje bardziej zdecydowane podejście do problemu.
 • 2014-03-31
  W następnym numerze OSTATNIE PRZESTROGI DLA POLSKI (numer specjalny EEM).

Logowanie