Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 6/2013 (34)

 • 2013-12-15
  Niezależność myśli naukowej jest kamieniem węgielnym rozwoju ekonomii. Jej brak jest główną przyczyną stagnacji i wreszcie upadku polskiej myśli ekonomicznej po II. Wojnie Światowej. Do tego dochodzi kilka innych przyczyn.
 • 2013-12-15
  …dążenie do rozwoju wymaga «ludzi zdolnych do wnikliwej refleksji, poszukujących nowego humanizmu, dzięki któremu człowiek współczesny mógłby odnaleźć samego siebie» - Benedykt XVI.
 • 2013-12-15
  W atmosferze globalnego kryzysu wzmaga się krytyczne spojrzenie na współczesną ekonomię, która okazała się błędna, sprowadzająca państwa i społeczeństwa na manowce; w dodatku usprawiedliwiająca największe niegodziwości finansowe.
 • 2013-12-15
  …jeśli wiara już zbawia, a nadzieja jeszcze utwierdza, to miłość dopiero spełnia i dopełnia, wykonuje i dokonuje. [August Cieszkowski: „Ojcze Nasz”, t.2]
 • 2013-12-15
  Pierwsza część tytułu jest - bez znaku zapytania - powtórzeniem stwierdzenia Johna Maynarda Keynesa z 1936 roku. Czy teoria ekonomiczna określa politykę w Polsce?
 • 2013-12-15
  Problemy, które narosły wokół zadłużenia w Polsce, są coraz bardziej gmatwane i zagłuszane, co nasuwa podejrzenie, że tym sposobem usiłuje się odwrócić od nich uwagę opinii publicznej. Jak dotąd, to się udawało.
 • 2013-12-15
  Podstawowym problemem jest sprzeczność między poglądem, jakoby obecny globalny kryzys sprowadzał się do kryzysu finansowego, a stanowiskiem, według którego kryzys ten ma zasięg społeczno-gospodarczy, nie odsuwając poza ten zasięg kryzysu moralnego.
 • 2013-12-15
  Pierwsza lekcja ekonomii dotyczy rzadkości dóbr: nigdy nie ma dość wszystkiego , aby zaspokoić wszystkich tych, którzy tych dóbr pragną. Pierwsza lekcja polityki: należy zignorować pierwszą lekcję ekonomii.
 • 2013-12-15
  Jeszcze pół roku wcześniej przekonanie o zmierzchu państw narodowych było wbijane w świadomość społeczną większości krajów, stając się niejako „złem zasługującym na bezwzględne potępienie”. Czy dzisiaj, pod ciśnieniem światowego kryzysu, nacjonalizm wraca do łask? Tak, ale nie zdrowy i uczciwy.
 • 2013-12-15
  Nadal będziemy zajmować się twórczością Augusta Cieszkowskiego, a także postaramy się wyjaśnić istotę kryzysu globalnego. Będzie też kilka trzeźwych uwag o polityce w Polsce.

Logowanie