Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 4/2013 (32)

 • 2013-09-08
  Współczesna historia i funkcjonowanie elit politycznych w Polsce i Rosji są łudząco podobne. Rzekome konflikty polityczne między nimi są manipulacją, mającą na celu antagonizowanie społeczeństw obydwu krajów, na którą wielu uczciwych ludzi daje się jeszcze nabrać.
 • 2013-08-03
  Nie możemy nikogo skłonić do wysiłku umysłowego, skoro zgodnie z pryncypium „wolności wyboru” brak wysiłku ma przewagę nad ponoszeniem wysiłku. Dotykamy tajemnicy, dlaczego ludzie łatwo dają się oszukiwać.
 • 2013-08-03
  Sytuacja geopolityczna Polski jest bardzo zła - we wszystkich azymutach. To jest żniwo kolejnych rządów funkcjonujących po 1989 roku. Lecz wiele wskazuje na to, że zabawa prowadzona przez kolejne rządy już się kończy. Mija czas wodzirejów i kuglarzy.
 • 2013-08-03
  Dziś spór nie toczy się o to, czy problem suwerenności Polski istnieje, ani o to, jakie ma znaczenie. To są zaledwie okruchy propagandy, która od dawna usiłowała problem suwerenności Polski ignorować i bagatelizować.
 • 2013-08-03
  Współczesny kryzys finansowy jest kluczem do zrozumienia przemian, które radykalnie zmieniły oblicze Unii Europejskiej i zapowiadają jej rozpad. Unia przekształciła się w ponadnarodową technostrukturę, która jest zaprzeczeniem początkowych założeń i historycznego dorobku w zakresie współpracy krajów europejskich.
 • 2013-08-03
  Zrozumienie faktu, że w Polsce mamy kryzys ekonomiczny przyszło kilka lat za późno. Teraz głośni politycy, dziennikarze i ekonomiści wiją się jak mogą, aby dowieść, że nie całkiem są pozbawieni orientacji w rzeczywistym świecie.
 • 2013-08-03
  Zdziczenie moralne jest jednym z najbardziej dolegliwych przejawów współczesnego kryzysu gospodarczego, a zarazem jego główną przyczyną, czego wielu polityków, prawników, ekonomistów, a także osób duchownych nie chce przyjąć do wiadomości.
 • 2013-08-03
  Dobrą wiadomością jest to, że pewnego dnia umrzesz i wydostaniesz się z pułapki biedy i zadłużenia.
 • 2013-08-03
  W komentarzach dotyczących światowego kryzysu gospodarczego oraz jego konsekwencji wiele istotnych kwestii jest pomijanych albo spychanych na margines. Maszyneria mass mediów skutecznie miele wyrastające ponad poprawność polityczną wypowiedzi czy projekty. Wskutek takiej praktyki w ciągu kilku miesięcy udało się jakoś ukształtować “poprawne” wyjaśnienie fenomenu kryzysu: to jest kryzys finansowy.
 • 2013-08-03
  Tym razem najwięcej miejsca poświęcimy analizom warunków i możliwości odzyskania przez Polskę szans rozwoju społeczno-gospodarczego: „Co powinnyśmy robić?”. Zamierzamy również zainicjować dyskusję o kondycji polskiej prawicy.

Logowanie