Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 3/2013 (31)

 • 2013-06-04
  Żadne społeczeństwo, w którym obydwa podstawowe czynniki produkcji – kapitał i praca – ulegają zmniejszeniu, nie może przetrwać. W tym sensie czynniki te są fundamentami społeczeństwa. Wielka szkoda, że taki ważny fakt jest gremialnie w Polsce lekceważony.
 • 2013-06-04
  W poprzednich fragmentach raportu doszliśmy do istotnej konstatacji, iż cały okres 1989-2013 był w Polsce zdominowany przez stagnację, pogłębianą przez krótkookresowe kryzysy ekonomiczne. Jakie z tego płyną pierwsze wnioski?
 • 2013-06-04
  Niszczenie państw narodowych jest faktem. Od 2009 roku faktycznie mamy do czynienia z przemyślanym w szczegółach procesem likwidacji Grecji; z utratą przez nią suwerenności politycznej i ekonomicznej, a zapewne w niedługim czasie – terytorium.
 • 2013-06-04
  Gdy zwracamy uwagę na powszechne przekonanie o spontanicznym przebiegu procesów gospodarczych, powinniśmy przede wszystkim odrzucić sugestię, że jest ono czymś drugorzędnym. Przekonanie to jest rezultatem neoliberalnej indoktrynacji ekonomicznej.
 • 2013-06-04
  Mamy nieodparte wrażenie, że mimo wielu usiłowań, aby społeczeństwo i władze polityczne w Polsce zaczęły poważnie traktować konsekwencje bezrobocia i wielkiej emigracji zarobkowej, nadal utrzymuje się, a może nawet wzrasta, akceptacja istniejącego stanu rzeczy.
 • 2013-06-04
  Usługi publiczne różnią się tym od innych usług zaspokajających potrzeby konsumentów, że na władzach publicznych oraz podległych im instytucjach ciąży odpowiedzialność, by zapewnić wystarczającą podaż i dostępność tych usług (odpowiedniej jakości i zgodnie z zasadami racjonalności ekonomicznej) niezależnie od tego, czy jest to korzystne w kategoriach rynkowych.
 • 2013-06-04
  Co się kryje za fasadami instytucji „europejskich”? Zanim zdobędziemy się na odpowiedź na tak sformułowane pytanie, musimy oczyścić pole rozważań z stosu różnych śmieci.
 • 2013-06-04
  O neokolonialnych stosunkach we współczesnej Polsce mówią dziś niemal wszyscy. Nic z tego nie wynika, a to głównie z pięciu powodów.
 • 2013-06-04
  Więcej miejsca przeznaczymy na ocenę sytuacji Polski w świecie i w Europie, w tym - rozpoczniemy publikację analizy skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Polski. Będzie również głos krytyczny wobec ujmowania problemów moralnych w życiu politycznym i gospodarczym w duchu łagodnej perswazji, a także kontynuacja Raportu o współczesnym kryzysie ekonomicznym w Polsce w latach 1989-2013.

Logowanie