Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 2/2009 (2)

 • 2009-04-01
  Czy „globalizacja rynków finansowych osłabia w sposób niezamierzony zdolność do funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w krajach z wschodzącymi gospodarkami rynkowymi”? Zachęcamy do przeczytania umiarkowanego i mądrego tekstu prof. Jana K. Solarza.
 • 2009-04-01
  Publikujemy niezwykle ważny artykuł prof. Włodzimierza Bojarskiego o intensyfikowanej obecnie „prywatyzacji” polskiej energetyki. W naszej ocenie to nie prywatyzacja, a dokonywane z premedytacją niszczenie strategicznych obszarów gospodarki polskiej. Zapraszamy do uważnego przeczytania tekstu oraz przesyłania na adres redakcji (redakcja@monitor-ekonomiczny.pl) własnych opinii i komentarzy.
 • 2009-04-01
  Brak klarownego spojrzenia Władze Unii Europejskiej z czasem wypracowały efektywne metody neutralizacji konfliktów wewnętrznych (słabiej radzą sobie z konfliktami zewnętrznymi), ale krytycy zauważają, że nawet nastąpiło tutaj przegięcie. Metody te odwołują się do generalnych ocen, które ad hoc większość konfliktów traktują, jako niepożądane, groźne, a nawet wrogie. Jest to podstawowy błąd europejskiego procesu integracyjnego.
 • 2009-04-01
  Najważniejszy wniosek z kilkunastu miesięcy rozprzestrzeniania się kryzysu światowego jest oczywisty: świat nie nauczył się jeszcze radzić z tym kryzysem. Mimo banalności tego stwierdzenia, obfituje ono w znaczne konsekwencje. Tekst jest wprowadzeniem do obszernego Raportu o kryzysie gospodarczym, który ukaże się w późniejszym numerze EEM.
 • 2009-04-01
  W kolejnej części tekstu uzasadniamy podstawową tezę, która umożliwia skorygowanie zniekształconego obrazu prywatyzacji w większości krajów postkomunistycznych. Teza ta stwierdza, że infantylne jest traktowanie zaangażowania Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów Zachodu w tzw. transformację ustrojową w tych krajach jako dyktowane względami natury ideowej lub chęcią niesienia im pomocy gospodarczej czy naukowej. A ponadto sprzeciwia się zrozumieniu faktycznej polityki…
 • 2009-04-01
  Kryzys powoduje, że rola międzynarodowych organizacji finansowych przyciąga uwagę ekonomistów, a coraz częściej również szerokiej opinii publicznej. Takie organizacje jak GAAT (później WTH), Bank Światowy, a szczególnie MFW zyskały ostatnich dwóch dziesięcioleciach silny wpływ na gospodarki krajowe i walnie przyczyniły się do ukształtowania nowej „filozofii gospodarczej”, nawet za cenę odejścia od zasad uzasadniających ich powołanie do życia. Zauważa się przy tym…
 • 2009-04-01
  Żadne państwo bez strategii nie przetrwa tego kryzysu. Tymczasem koncepcje i programy rozwoju strategicznego Polski zostały upchnięte w przepastnych szufladach biurokracji rządowej, do których nikt nie zagląda od dwóch lat. Teraz są to tylko nicniewarte starocie.
 • 2009-04-01
 • 2009-04-01
  NUMER SPECJALNY: Jak możesz obronić swoją firmę przed kryzysem?
 • 2009-04-01

Logowanie