Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 4/2012 (26)

 • 2012-08-28
  We współczesną historię gospodarczą Polski „prywatyzacja” jest wpleciona jako motyw przewodni polityki społecznej i gospodarczej lat 1989- 2004. W następnych latach ustąpił on miejsca „uczestnictwu” Polski w Unii Europejskiej, ale ani na chwilę nie został bynajmniej zarzucony.
 • 2012-08-13
  Perspektywy dla Polski są klarowne, ale nie są przyjemne. Rok 2012 będzie rokiem silnych zaburzeń, konfliktów i powszechnej frustracji. Ale przede wszystkim będzie to rok załamania się obecnego systemu rządów. Nie mówimy o upadku obecnego rządu, lecz o załamaniu się całego systemu politycznego.
 • 2012-08-13
  Niemcy są na ogół oceniani przez media pod kątem wypełniania roli przywódczej w Unii Europejskiej, a także jako najbardziej stabilny i najsilniejszy gospodarczo kraj europejski. Zazwyczaj pomija się ocenę perspektyw ekonomicznych Niemiec oraz geopolityczne konsekwencje ewentualnego pogorszenia się sytuacji gospodarczej w tym kraju.
 • 2012-08-13
  Zależność między suwerennością ekonomiczną i polityczną państwa a rozwojem społeczno- gospodarczym i kulturalnym narodu jest trudna do jednoznacznego określenia. Jednak tylko wtedy, gdy brak suwerenności obraca się przeciw interesom narodowym.
 • 2012-08-13
  Bezsporne są dwa fakty. Pierwszy, że Polska jest uzależniona od czynników zewnętrznych. Jest to problem suwerenności kraju. Drugi, że czynniki zewnętrzne nie zapewniają Polsce elementarnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, lecz są silnie destrukcyjne.
 • 2012-08-13
  Wracamy do rozważań polskich ekonomistów aby zrozumieć, że dzisiejszy bezład intelektualny nie jest czymś nieuniknionym. Niżej zamieszczamy interesujące i, jak się okazuje, aktualne wypowiedzi prof. Leopolda Caro.
 • 2012-08-13
  Krytyka ekonomii i praktyki neoliberalnej zatacza coraz szersze kręgi. Najpierw przypomnijmy, że w kwietniu 2011 roku głośny był międzynarodowy Apel wykładowców i naukowców o „Odnowienie badań i nauczania w dziedzinie finansów, ekonomii i zarządzania dla lepszego służenia dobru wspólnemu”.
 • 2012-08-13
  Neoliberalizm się nie sprawdził, a nawet okazał się doktryną rujnującą gospodarki wielu krajów, w tym gospodarkę polską. Od pewnego czasy teorie neoliberalne idą w kąt, ale praktyka neoliberalna nadal dominuje, w tym na obszarze Polski. Skompromitowani goście czują się nadal jak u siebie w domu.
 • 2012-08-13
  Przypominamy fragment książki prof. Artura Śliwińskiego „Życie wśród Łupieżców. Historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski” (wyd. Placet, Warszawa 2004).
 • 2012-08-13
  Przedstawimy m.in. poglądy ekonomistów greckich na kryzys europejski, nieprzypadkowo wiążące się z dalszą częścią „Przestróg dla Polski” z cyklu „Świat i Polska w 2012 roku”...

Logowanie