Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 3/2012 (25)

(1/2)
Następne
 • 2012-06-27
  Czas letnich wakacji nie sprzyja podnoszeniu ważnych spraw publicznych. Ale –paradoksalnie– sprzyja kombinacjom, które chce się ukryć przed publicznością.
 • 2012-06-04
  Pogłębia się dystans między oficjalną „interpretacją” sytuacji społecznej i ekonomicznej Polaków a doświadczeniem (osobistym oraz historycznym), które w znacznej mierze wyznacza dziś stanowisko opinii publicznej w Polsce. Rozdzieliły się dwie Polski: wirtualna i rzeczywista.
 • 2012-05-10
  Od chwili katastrofy smoleńskiej dzieją się w Polsce rzeczy dziwne i tajemnicze. Dziwne i niewytłumaczalne jest zachowanie rządu i prezydenta RP. Zamiast we własnym interesie jak najszybciej doprowadzić do wyjaśnienia tej nieprawdopodobnej katastrofy, przyjmują kurs konfrontacji - z tymi wszystkimi, którzy usiłują ustalić jej rzeczywiste przyczyny.
 • 2012-05-10
  Niżej publikujemy fragmenty godnego polecenia czytelnikom EEM Raportu Polskiego Lobby Przemysłowego pod tym tytułem. Zainteresowanym udostępniamy również cały Raport w formacie PDF.
 • 2012-05-10
  Czytelnik może być zaskoczony, że w biuletynie ekonomicznym poświęcamy tyle miejsca trudnym i mocno zakłamanym stosunkom międzynarodowym. Nie sposób jednak zrozumieć sytuację ekonomiczną i polityczną Polski bez ujawnienia ich charakteru.
 • 2012-05-10
  Określenie „kultura” w tym przypadku odnosi się tutaj raczej do „kultury bakteryjnej”, niż do cywilizacyjnego dorobku ludzkości.
 • 2012-05-10
  Ewolucja polityki niemieckiej interesuje nas ze względu na pogarszające się relacje ekonomiczne w dwóch głównych obszarach: oddziaływania jej na relacje między Unią Europejską i Polską oraz konsekwencji strategicznego sojuszu Niemcy-Rosja. Interesuje nas również nasilające się wyraźnie niebezpieczeństwo geopolityczne Polski.
 • 2012-05-10
  W analizie sytuacji gospodarczej i politycznej w świecie przewija się szczególny problem, który utrudnia zrozumienie tej sytuacji. Jest to problem ewolucji instytucji międzynarodowych oraz ich związków z instytucjami krajowymi. Wskutek tej ewolucji powstała nowa „architektura instytucjonalna”.
 • 2012-05-10
  Młodzi Polacy żyją w czasach wielkich spekulacji finansowych. Od dziecka dowiadywali się, jak pomnażać zyski na giełdzie, jak żyć z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak żyć z lokat w funduszach inwestycyjnych, jak żyć z kredytu. Natomiast czerpanie dochodów z pracy – to im starano się wmówić – miało być czymś gorszym. Skoro nie ma pracy, czymś trzeba było tych ludzi zająć. Jakie do sprytne.
 • 2012-05-10
  Ustrój społeczno-gospodarczy rozwiniętych krajów Zachodu przeszedł zdumiewającą ewolucję: od wolnorynkowego do korporacyjnego. Śmierć wolnego rynku i konkurencji nie została jednakże opatrzona należnym nekrologiem.
(1/2)
Następne

Logowanie