Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 2/2012 (24)

 • 2012-03-27
  Kryzys ekonomiczny w Polsce, którego istnieniu gorliwie zaprzeczają ośrodki polityczne i propagandowe, przeistoczył się w kryzys nie tylko ekonomiczny, lecz również polityczny. Nie jest to jeden z wielu drugorzędnych problemów, lecz problem niezwykle ważny, rzutujący na całokształt życia społecznego i gospodarczego.
 • 2012-03-12
  Mimo setek interpretacji współczesnego kryzysu ekonomicznego, dobrze uzasadnione i wiarygodne wyjaśnienie jego natury – z ekonomicznego punktu widzenia – jest ciągle nieuchwytne. Niżej przedstawiamy zarys najbardziej dojrzałej, naszym zdaniem, próby wyjaśnienia istoty współczesnego kryzysu.
 • 2012-03-12
  Perspektywy dla Polski są klarowne, ale nieprzyjemne. Rok 2012 będzie rokiem silnych zaburzeń i powszechnej frustracji. Będzie to rok załamania się obecnego systemu rządów. Nie mówimy o upadku obecnego rządu, lecz o załamaniu się całego systemu politycznego.
 • 2012-03-12
  Jaki wpływ na stosunki transatlantyckie ma wielki kryzys światowy? Trudno nie zauważyć, że są one coraz mniej stabilne. Nas jednak interesuje bardziej ich przyszły kształt - z polskiego punktu widzenia.
 • 2012-03-12
  Wspólne działanie międzynarodowej „Trójki” - MFW, EBC i UE wskazuje, że na płaszczyźnie międzynarodowej rodzą się silne zależności między aktywnością wpływowych grup finansowych oraz polityką instytucji międzynarodowych. W ramach ekonomii neoliberalnej takie zależności były uznawane za nieistotne lub drugorzędne...
 • 2012-03-12
  Zachodzące w Europie procesy i przetasowania terytorialne są tak złożone, że stwarzają szerokie możliwości interpretacyjne. Jest zrozumiałe, że wiele z tych interpretacji, to interpretacje tendencyjne. Jednak główny kierunek jest już dobrze widoczny.
 • 2012-03-12
  Zapowiedziane w expose Pana Premiera Donalda Tuska wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat, równo dla kobiet i mężczyzn, nagłością i pryncypialnością dokładnie podanych liczb przypomina czas, gdy „ni z gruszki ni z pietruszki” ogłosił on we wrześniu 2008 roku, że wstępujemy do strefy euro w 2011 roku.
 • 2012-03-12
  W warunkach silnego popytu na mieszkania – jaki występuje obecnie w Polsce – budownictwo mieszkaniowe powinno być obszarem dynamicznie rozwijającej się działalności społeczno-gospodarczej, przyczyniającej się do wzrostu gospodarczego. Ludzie młodzi, jeśli inne warunki byłyby także normalne, mogliby żyć normalnie.
 • 2012-03-12
  Do zajęcia stanowiska zmuszają nas nasze własne niepewności oraz częste akty wrogości (Hans Vontobel).
 • 2012-03-12
  Napiszemy m.in. o cichej i bardzo niebezpiecznej rewolucji w emisji pieniądza, zamieścimy dalszy ciąg Raportu „Świat i Polska w 2012 roku” – o relacjach z sąsiednimi krajami, a także ostatnią cześć cyklu „Kto ci kradnie życie”.

Logowanie