Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 1/2012 (23)

 • 2012-02-04
  Perspektywy dla Polski są klarowne, ale nie są przyjemne. Rok 2012 będzie rokiem silnych zaburzeń, konfliktów i powszechnej frustracji. Ale przede wszystkim będzie to rok załamania się obecnego systemu rządów. Nie mówimy o upadku obecnego rządu, lecz o załamaniu się całego systemu politycznego.
 • 2012-02-04
  Dziś nie ma już miejsca na wątpliwości, czy wielki kryzys światowy jest potężnym czynnikiem przekształcającym dotychczasowe stosunki gospodarcze i polityczne w świecie.
 • 2012-02-04
  Dziś nie ma już miejsca na wątpliwości, czy wielki kryzys światowy jest potężnym czynnikiem przekształcającym dotychczasowe stosunki gospodarcze i polityczne w świecie.
 • 2012-02-04
  Scenariusze rozpadu Stanów Zjednoczonych nie są rzeczą nową. Warto zatem cofnąć się do niektórych wcześniejszych scenariuszy przewidujących ten rozpad, aby przyjrzeć się ich uzasadnieniu.
 • 2012-02-04
  Zapowiedziane w expose Pana Premiera Donalda Tuska wydłużenie wieku emerytalnego nagłością i pryncypialnością dokładnie podanych liczb przypomina czas, gdy „ni z gruszki ni z pietruszki” ogłosił on we wrześniu 2008 roku, że wstępujemy do strefy euro w 2011 roku.
 • 2012-02-04
  Które przewidywania są najtrafniejsze? W wielu rozważaniach dotyczących przyszłości głównym motywem stały się reminiscencje historyczne. Chyba chodzi o to, że odżywają stare skłonności albo z braku innych wiarygodnych punktów odniesienia przywoływane jest historyczne doświadczenie narodów.
 • 2012-02-04
  Recenzja: Zbigniew Klimiuk „ Stosunki handlowe między Polską i Niemcami w okresie międzywojennym (1918-39)”, wyd. Polihymnia Warszawa 2011
 • 2012-02-04
  Kontynuujemy publikowanie raportu „Świat i Polska w 2012 roku”. W II. części raportu Czytelnicy znajdą omówienie silnych reperkusji procesu rozpadu USA, zwłaszcza reperkusji w Europie, a także wyjaśnienie faktycznych przyczyn kryzysu europejskiego. Będzie również (obiecana wcześniej) trzecia cześć publikacji „Kto Ci kradnie życie”.

Logowanie