Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM Specjalny 2/2011 (21)

 • 2011-11-13
  Od kilku miesięcy wzrastało w Polsce niezadowolenie społeczne, ale na korzyść władzy politycznej przemawiało to, że Polacy trudne problemy społeczne i gospodarcze odbierali w sposób bardzo zindywidualizowany, tworząc tym samym próżnię w życiu publicznym. Tego rodzaju ambiwalencja społeczeństwa umożliwiała jednak wprowadzenie koniecznych reform gospodarczych i politycznych.
 • 2011-10-21
  Kryzys globalny gruntownie zmienia oblicze świata. Celowo nie opatrujemy kryzysu dotychczas używanymi przymiotnikami „finansowy”, „ekonomiczny”. Jest to kryzys sięgający do najgłębszych warstw życia społecznego wszystkich narodów, a także obejmujący funkcjonowanie organizacji międzynarodowych.
 • 2011-10-21
  Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi kryzysu globalnego były błędne (zdaniem innych – niewystarczające) środki zaradcze, które miałyby na celu zahamowanie kryzysu. Te zaś wynikały ze złej diagnozy.
 • 2011-10-21
  Fałszywa wersja kryzysu finansowego zepchnęła na dalszy plan bardziej przemyślane i ugruntowane w ekonomii poglądy dotyczące kryzysu globalnego. Głównym punktem rozbieżności była próba „zamknięcia” kryzysu w wąskich ramach niestabilności rynków finansowych.
 • 2011-10-21
  Już w końcu 2010 roku wielu obserwatorów procesów społecznych i gospodarczych posługiwało się literą W jako symbolem podwójnej recesji. Określenie „druga fala” jest jednak umowne. Kryzys trwa nieprzerwanie od 2008 roku, zaś obecnie wzmaga się.
 • 2011-10-21
  Elementem wyznaczającym ważny nowy etap kryzysu globalnego było … odzyskanie oddechu przez wielkie korporacje finansowe i wspierające je rządy. Krytyka została pozornie spacyfikowana.
 • 2011-10-21
  Druga fala kryzysu globalnego pod pewnymi względami stanowi powtórzenie gry najsilniejszych ośrodków finansowych i politycznych z „resztą świata”. W istocie rzeczy jest to fala dalszego rozkładu dotychczasowego systemu światowego, na co trudno poradzić. Musi upłynąć wiele lat, aby górę wzięły pozytywne tendencje.
 • 2011-10-21
  Książka pod tym tytułem należy do nasilającego się obecnie nurtu publikacji i wypowiedzi kwestionujących opinie dotyczące charakteru i przyczyn globalnego kryzysu ekonomicznego, forsowane przez wpływowe instytucje międzynarodowe i naukowe.

Logowanie