Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 5/2011 (20)

 • 2011-10-11
  Różne ośrodki opiniotwórcze przystąpiły do oceny rezultatów wyborów parlamentarnych w Polsce. Jednak nie wyniki podliczania kartek wrzucanych do urn wyborczych są najważniejszym efektem kampanii wyborczej.
 • 2011-08-25
  Z góry wiadomo, że partie dominujące na polskiej scenie politycznej są niezdolne do realizacji oczekiwań społecznych albo ich zrozumienie oczekiwań społecznych jest zbyt powierzchowne. Problem polega raczej na niechęci do głębokich zmian społeczno-ekonomicznych niż na niemożności rozpoznania tych oczekiwań.
 • 2011-08-25
  Coraz bardziej paląca staje się potrzeba odbudowy polskiej ekonomii. W kilku polskich środowiskach akademickich uzyskaliśmy opinie dotyczące warunków i możliwości odzyskania przez polskie środowiska ekonomiczne autonomii naukowej wobec dominującej do niedawna neoliberalnej doktryny ekonomicznej.
 • 2011-08-25
  Pod tym tytułem kryje się rzeczowa publikacja Jana Koziara przypominająca fundamentalne ustalenia Samorządnej Rzeczypospolitej, negatywne konsekwencje odejścia od tych ustaleń w stronę neoliberalizmu, aktualność i celowość ich wprowadzenia w życie.
 • 2011-08-25
  Niepostrzeżenie dotarliśmy do absolutnego poziomu ubóstwa w Polsce. Dalej czeka polskie społeczeństwo szybko postępująca degradacja i wyniszczenie. Temu trzeba się zdecydowanie przeciwstawić, odrzucając dotychczasową politykę pseudo-socjalną.
 • 2011-08-25
  Premier i prezydent RP chyba mieszkają w innym kraju. W Polsce oficjalnie rejestrowane bezrobocie wśród młodych ludzi w wielu 15-24 lat wynosi 23,7% ogółu osób w wieku aktywności zawodowej, zaś co najmniej drugie tyle jest niepewnych zatrudnienia. Ale to tylko ułamek egzystencjalnych problemów młodych Polaków.
 • 2011-08-25
  Mało ludzi w Polsce interesuje się teorią wzrostu gospodarczego, co jest jednym z wymowniejszych przejawów powszechnego spadku zainteresowania wiedzą ekonomiczną, zarówno w kręgach rządzących, jak też szerokiego ogółu.
 • 2011-08-25
  W czasie wakacyjnym przetoczyła się przez media fala pesymizmu co do przyszłości Europy. Nie jest to pesymizm nieuzasadniony. Najbardziej szokuje fakt, że nie skłania on przywództwo Unii Europejskiej i poszczególnych krajów do rewizji nieskutecznej gry na zwłokę.
 • 2011-08-25
  Zajmiemy się m.in. związkami polityki i gospodarki w Polsce. W drugiej części publikacji „Kto ci kradnie życie” ukażemy absurdalne przyczyny problemów mieszkaniowych młodego pokolenia.

Logowanie