Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 4/2011 (19)

 • 2011-07-29
  Wbrew zmasowanej promocji „sukcesów gospodarczych” rządu, kryzys w Polsce potęguje się. Jak w kilku innych krajach europejskich, przechodzi on obecnie w fazę oburzenia społecznego.
 • 2011-07-29
  Wypaczone poglądy na kwestie ubóstwa biorą się nie tylko z błędnych założeń ekonomicznych czy z niedostatecznej wrażliwości społecznej. Biorą się przede wszystkim z zakłamania.
 • 2011-07-29
  W dziedzinie ekonomii (a także finansów i zarządzania) dochodzi obecnie do istotnych przewartościowań. Jednym z najbardziej interesujących świadectw tego procesu jest Apel do nauczycieli i naukowców zatytułowany: „Odnowa badań i nauczania w dziedzinie finansów, ekonomii i zarządzania, aby lepiej służyć wspólnemu dobru".
 • 2011-07-29
  Coraz częściej zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i nadrabiających zaległości, padają sugestie, że siłą sprawczą rozwoju staje się kultura, przemysły kultury, sztuki piękne i humanistyka.
 • 2011-07-29
  Zła wiadomość jest następująca : pojęcie dyscypliny fiskalnej straciło w Polsce znaczenie pod koniec 2008 roku, gdy Sejm RP zdecydował się uchwalić budżet oparty na fikcyjnych założeniach. Oznacza to, że siły polityczne, które doprowadziły do osłabienia dyscypliny fiskalnej, momentu mają poważne problemy ze zrozumieniem skutków swego postępowania, ignorują wysokie ryzyko, są niezdolne do wypracowania jakiejkolwiek wizji polepszenia sytuacji finansowej państwa, a zarazem…
 • 2011-07-29
  Kryzys światowy spowodował znaczny chaos w ekonomii, ale być może klaruje się nowy konsensus w zasadniczych kwestiach gospodarczych i finansowych. Dotyczy on jeszcze niewielu kwestii, ale są to kwestie fundamentalne.
 • 2011-07-29
  Omówimy współczesne dyskusje toczące się wokół teorii wzrostu gospodarczego, a także zamieścimy trzecią – najważniejszą – publikację o ubóstwie w Polsce. Więcej miejsca poświęcimy problemom materialnym i finansowym młodego pokolenia.

Logowanie