Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 3/2011 (17)

 • 2011-04-13
  Neoliberalizm, który w świecie upadł pod ciosami globalnego kryzysu gospodarczego, nadal w polskiej polityce święci triumfy. Wszystkie partie występujące na scenie politycznej, niezależnie od kolorowych dodatków, są do neoliberalizmu przywiązane i z różnych powodów nie potrafią z nim zerwać. To się dla nich musi źle skończyć.
 • 2011-03-20
  W silnym kryzysie społeczno-gospodarczym zaznaczają się dwie fazy: chaosu oraz klarowania nowego porządku. Dotyczy to nie tylko sfery realnej, a także stanu umysłowego i duchowego. Spostrzeżenie, że kończy się pierwsza faza, również w Polsce jest zjawiskiem pomyślnym.
 • 2011-03-20
  Radykalny zwrot w procesie integracji europejskiej radykalnie zmienia układ geopolityczny w Europie. Dokonywana przebudowa UE z organizacji międzynarodowej o szerokich aspiracjach wspólnotowych na strukturę wspomagającą Niemcy (w mniejszym stopniu także Francję i Wielką Brytanię) służy realizacji ich partykularnych celów oraz przezwyciężaniu oporu tzw. krajów peryferyjnych.
 • 2011-03-20
  Ubóstwo w Polsce jest poważnym, długotrwałym problemem społecznym i ekonomicznym. Obecnie stało się również najpoważniejszym problemem politycznym.
 • 2011-03-20
  W jakim świecie, w jakim ustroju społeczno-gospodarczym żyjesz? Na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć przeciętny gimnazjalista. Co gorsze, na to pytanie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć.
 • 2011-03-20
  Ekonomia traktuje konsumpcję jako podstawową kategorię ekonomiczną. Wszystko wskazuje jednak na to, że konsumpcja żywności jest zepchnięta na margines rozważanych współcześnie problemów ekonomicznych. Tymczasem kryzys żywności ukazuje swoje groźne oblicze.
 • 2011-03-20
  Ubóstwo wiedzy ekonomicznej w Polsce jest widoczne. Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jakie są tego przyczyny i jakie konsekwencje. Jednym z najbardziej widocznych skutków tego ubóstwa jest powstanie systemu rządów obliczonego na niewiedzę rządzonych.
 • 2011-03-20
  Wreszcie zamieścimy obiecaną wcześniej analizę budżetu „Budżet jak ser szwajcarski”, a także m.in. drugą cześć artykułu interwencyjnego o ubóstwie w Polsce...

Logowanie