Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 5/2010 (14)

 • 2010-11-06
  Backcasting, jedna z najnowocześniejszych metod przewidywania przyszłych wydarzeń, ma nieoczekiwane zastosowanie. Wspomniana metoda polega na identyfikacji scenariusza realizacji jakiejś wizji przyszłości.
 • 2010-10-18
  Niniejszy numer EEM jest w znacznej części poświęcony nowej ekonomii politycznej. Inauguruje on także działalność polskiego Instytutu Nowej Ekonomii Politycznej, dla której nasz biuletyn przeznacza odrębne strony.
 • 2010-10-18
  Kryzys nie ustępuje. Jak przewidywali poważni analitycy, światowy kryzys ekonomiczny nadal rozwija się i oznacza koniec iluzji przywódców krajów zachodnich jakoby stopniowo słabło jego działanie. Koniec iluzji dotyka także polityków rządzących w Polsce.
 • 2010-10-18
  Zaledwie w ciągu dwóch miesięcy dokonało się istotne przewartościowanie oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Na pierwszym planie znalazły się problemy zadłużenia publicznego, zrzucając z wokandy sztuczny optymizm rządowy. Rodzi to dla rządu poważne problemy polityczne...
 • 2010-10-18
  Groźba wyginięcia małych i średnich przedsiębiorstw jest maskowana programami w stylu „małe jest piękne” Ernesta Schumachera. W szkołach biznesu jest to nie tylko nostalgiczne przypomnienie czasów, gdy klasa średnia odgrywała czołową rolę w gospodarce i polityce, ale ciągle jeszcze magnes mający przyciągać i inspirować młodych managerów.
 • 2010-10-18
  Publikujemy w formie książkowej wybór tekstów z zapomnianej książki Melchiora Wańkowicza, dającej obraz stosunków gospodarczych w przedwojennym dwudziestoleciu, biegunowo inny od obrazu tych stosunków w ostatnim dwudziestoleciu. Pozwala to lepiej dostrzec mizerię i zakłamanie tzw. „epoki transformacji” i przyczyny obecnego upadku gospodarczego Polski.
 • 2010-10-18
  Dziś w Polsce istnieje silny związek między wieloletnią degradacją ekonomiczną a degradacją społeczną, zaś jego istotnym elementem jest zjawisko głębokiej demoralizacji władzy i społeczeństwa. Tutaj zajmiemy się tym związkiem.
 • 2010-10-18
  Zauważyliśmy, że termin „globalizacja” przez ponad ćwierć wieku zaciemniał rozumienie rzeczywistości gospodarczej i politycznej. Czy z zyskującym obecnie określeniem „de-globalizacja” nie jest podobnie?
 • 2010-10-18
  Zachęcamy Czytelników do zapoznania się niebawem z bardzo aktualnym tekstem „Fetysz PKB”, a także z ostrą krytyką współczesnych koncepcji zarządzania z publikacji „Przepowiednie Deminga”.

Logowanie