Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM Specjalny 3/2010 (12)

 • 2010-08-03
  Niniejszy numer EEM zawiera drugą część raportu prof. dr hab. Artura Śliwińskiego „Europa w punkcie krytycznym”. Niniejsza część prezentuje polski punkt widzenia. Uwaga: w przyszły numerze zamieścimy obszerne studium na temat przyczyn bankructwa finansowego Polski oraz warunków wyjścia z kryzysu.
 • 2010-08-03
  Wydaje się, że polska opinia publiczna jest zaabsorbowana wyłącznie sprawami krajowymi albo w ogóle nie istnieje. Jednak mimo, że świadomość ekonomiczna Polaków jest obecnie niska, polski punkt widzenia na kwestie europejskie rysuje się z całą ostrością.
 • 2010-08-03
  Obecny kryzys gospodarczy jest prawdopodobnie punktem zwrotnym w powojennej historii Europy, a szczególnie Unii Europejskiej. Podstawowy problem Unii Europejskiej polega na tym, że nie dopracowała się mechanizmu obronnego, który w warunkach konkurencji globalnej dawałby krajom członkowskim niezbędny poziom bezpieczeństwa ekonomicznego.
 • 2010-08-03
  Byłoby dziwne, gdyby kryzys europejski nie wywołał problemu przywództwa w Europie czy raczej w Unii Europejskiej. Na tle dzisiejszych problemów politycznych i gospodarczych bledną wcześniejsze krytyki „deficytu demokracji” czy biurokracji brukselskiej.
 • 2010-08-03
  Zarówno zwolennicy, jak i krytycy Unii Europejskiej, mają wiele powodów do ekscytacji. Dla jednych i drugich potencjalna katastrofa Europy przychodzi nie w porę, a jednocześnie zmusza do zasadniczej rewizji dotychczasowych poglądów.

Logowanie