Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM Specjalny 2/2010 (11)

 • 2010-07-16
  Polska padła ofiarą gigantycznego oszustwa. Według oficjalnej statystyki oraz doniesień zachodnich ośrodków analitycznych dług publiczny Polski w 2009 roku wyniósł 684 365 mld złotych (wg Eurostatu). Dane te niewątpliwie pochodzą z polskich ośrodków statystycznych i nie różnią się znacznie od innych oszacowań publikowanych w Polsce.
 • 2010-06-16
  Część I – Grecki punkt widzenia. Pewnego dnia wybije godzina prawdy. Żonglowanie pozycjami bilansu okaże się nędznym trikiem – pisał przed kilkunastu laty szwajcarski bankier Hans Vontobel. Teraz wybiła godzina prawdy dla Unii Europejskiej.
 • 2010-06-16
  Jest niepodważalnym faktem, że Grecja, a w ślad za nią prawdopodobnie szereg innych krajów europejskich wpadło w pułapkę zadłużenia. Jest to najczęściej podnoszony wątek kryzysu w Europie. Mówi się o przekształceniu kryzysu z kryzysu obejmującego głównie instytucje finansowe w kryzys obejmujący gospodarki narodowe.
 • 2010-06-16
  To jest prawdziwy dramat. Sytuacja Grecji budzi lęk i przerażenie. Grecja znalazła się bowiem w stanie upadłości, z którego nie ma wyjścia. Czeka ją potężne ograniczenie dochodów ludności i żadne perspektywy na poprawę sytuacji gospodarczej.
 • 2010-06-16
  W pierwszej odsłonie kryzysu w Grecji (i jak można przypuszczać w kolejnych krajach) dostrzec można dwie najistotniejsze tendencje...
 • 2010-06-16
  Kryzys w Grecji ujawnił się dopiero po ataku spekulacyjnym. Kulisy tego brutalnego ataku są już dobrze znane, a mimo to jest on bagatelizowany. Zdaniem wielu obserwatorów był to atak w „stylu argentyńskim”.
 • 2010-06-16
  Na scenie europejskiej (w gremiach kierowniczych UE, a zwłaszcza w Niemczech) kryzys w Grecji wywołał silne nastroje antyhellenistyczne. Obawy przed „zarażeniem” innych krajów, trudności z uzgodnieniem zasad pomocy finansowej w obrębie Unii oraz „dynamiczna” sytuacja polityczna w Grecji...

Logowanie