Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 3/2010 (10)

 • 2010-08-23
  Spór o Krzyż na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie ma drugą stronę medalu. U źródeł decyzji obecnego Prezydenta i wielu jego zwolenników leży forsowanie przekonania, że organy państwa lub oni sami są dysponentami przestrzeni publicznej, na której nie powinny znajdować się obiekty i symbole religijne.
 • 2010-05-25
  W niniejszej publikacji zwracamy uwagę na wpływ kryzysu ekonomicznego na edukację managerów, co jest także okazją do refleksji nad narosłymi w Polsce problemami teorii i praktyki zarządzania. W kolejnym numerze EEM zilustrujemy te problemy patologią kształcenia managerów na Uniwersytecie Warszawskim.
 • 2010-05-05
  Tragedia grecka jest gatunkiem dramatu, którego istotą jest tragizm płynący z konfliktu między dążeniami jednostek a siłami zewnętrznymi, zmuszający do zasadniczych przewartościowań i oczyszczenia.
 • 2010-05-05
  Niepokoi nas milczenie wokół militaryzacji Niemiec, niekiedy tylko przerywane wypowiedziami zagranicznych analityków. Umocnienia militarnej pozycji wschodniego sąsiada Polski nie wolno rozpatrywać bez uwzględnienia zmiany...
 • 2010-05-05
  Zastanawia nas utrzymujący się zanik debat o sprawach publicznych w Polsce. Czasem natykamy się tylko na niszowe pisma intelektualne, konferencje naukowe, etc. Ale poważnych debat publicznych nawet o najbardziej żywotnych dla Polaków sprawach nie ma. Dlaczego?
 • 2010-05-05
  Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane o dynamice wzrostu gospodarczego za cały okres III-ej Rzeczypospolitej daleko odbiegają od rzeczywistości. W szczególności dotyczy to okresu „terapii szokowej”, a zatem także jej konsekwencji ekonomicznych.
 • 2010-05-05
  Fakt, że przypisywanie terapii szokowej pozytywnych konsekwencji społecznych i ekonomicznych opiera się na oszustwach statystycznych nie jest żadnym odkryciem. Także w EEM wielokrotnie wskazywaliśmy na tendencyjne „redefiniowanie” najważniejszych kategorii statystycznych...
 • 2010-05-05
  W czasie kryzysu przewidywania III Wojny Światowej nabierają rumieńców. Tym razem jednak nie są to przewidywania będące prostą reakcją na zagrożenia płynące ze scenariuszy wojennych, które były czymś w rodzaju ćwiczeń intelektualnych.
 • 2010-05-05
  W poprzednim artykule cyklu Powraca sprawa prof. Jarosza, dotyczącym znanego polskiego ekonomisty, wyraziłem opinię, iż pole manewru dla uzasadnionej i potrzebnej krytyki działalności prokuratury jest nadzwyczaj nikłe...

Logowanie