Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 1/2010 (8)

 • 2010-02-16
  WIELKA DEBATA (2) - Znaczenie suwerenności. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje utraty suwerenności państwowej.
 • 2010-02-16
  Mimo wielu wysiłków propagandowych rządu, w 2009 roku kryzys wdzierał się do Polski przez wszystkie szczeliny drzwi i okien. A więc przez ujawniane manipulacje statystyką ekonomiczną, przez rosnące bezrobocie i bankructwa przedsiębiorstw.
 • 2010-02-16
  Ekonomia jest nauką o prawach rządzących produkcją i podziałem materialnych środków zaspokojenia potrzeb ludzkich, zaś według podręczników - nauką badającą, w jaki sposób społeczeństwo decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać.
 • 2010-02-16
  Nasila się nurt złożony z wielorakich opinii i projektów, których wspólnym mianownikiem jest darwinizm ekonomiczny. Składają się nań takie „wydarzenia” jak zalecenie Dennisa Meadowsa ograniczenia światowej populacji ludzkiej do 1-2 mld.
 • 2010-02-16
  Badania dowodzą, że odpowiedzialne społecznie działanie leży w interesie przedsiębiorstw. Działanie takie polega na harmonizowaniu celów ekonomicznych i społecznych, na dbaniu o właściwe relacje i zrozumieniu potrzeb i oczekiwań zarówno pracowników, jak i dostawców, konsumentów, środowiska naturalnego i szerszej społeczności sąsiedzkiej...
 • 2010-02-16
  Byłoby nieźle, gdyby książka Dada Maheshvarananda PO KAPITALIZMIE. WIZJA NOWEGO ŚWIATA WEDŁUG TEORII PROUT nie została zlekceważona. Tutaj zamieszczamy jej krótką recenzję.
 • 2010-02-16
  Wyjaśnianie sprawy prof. Jarosza, która jak w soczewce skupia rozliczne dolegliwości i mankamenty życia społecznego we współczesnej Polsce, bardzo wyraźnie rysuje się nadużywanie władzy przez organy administracji rządowej oraz ich silne upolitycznienie. Dzisiaj staje się to niekwestionowana regułą (...)

Logowanie