Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 1/2010 (8)

 • 2010-02-16
  WIELKA DEBATA (2) - Znaczenie suwerenności. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje utraty suwerenności państwowej.
 • 2010-02-16
  Mimo wielu wysiłków propagandowych rządu, w 2009 roku kryzys wdzierał się do Polski przez wszystkie szczeliny drzwi i okien. A więc przez ujawniane manipulacje statystyką ekonomiczną, przez rosnące bezrobocie i bankructwa przedsiębiorstw.
 • 2010-02-16
  Ekonomia jest nauką o prawach rządzących produkcją i podziałem materialnych środków zaspokojenia potrzeb ludzkich, zaś według podręczników - nauką badającą, w jaki sposób społeczeństwo decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać.
 • 2010-02-16
  Nasila się nurt złożony z wielorakich opinii i projektów, których wspólnym mianownikiem jest darwinizm ekonomiczny. Składają się nań takie „wydarzenia” jak zalecenie Dennisa Meadowsa ograniczenia światowej populacji ludzkiej do 1-2 mld.
 • 2010-02-16
  Badania dowodzą, że odpowiedzialne społecznie działanie leży w interesie przedsiębiorstw. Działanie takie polega na harmonizowaniu celów ekonomicznych i społecznych, na dbaniu o właściwe relacje i zrozumieniu potrzeb i oczekiwań zarówno pracowników, jak i dostawców, konsumentów, środowiska naturalnego i szerszej społeczności sąsiedzkiej...
 • 2010-02-16
  Byłoby nieźle, gdyby książka Dada Maheshvarananda PO KAPITALIZMIE. WIZJA NOWEGO ŚWIATA WEDŁUG TEORII PROUT nie została zlekceważona. Tutaj zamieszczamy jej krótką recenzję.
 • 2010-02-16
  Wyjaśnianie sprawy prof. Jarosza, która jak w soczewce skupia rozliczne dolegliwości i mankamenty życia społecznego we współczesnej Polsce, bardzo wyraźnie rysuje się nadużywanie władzy przez organy administracji rządowej oraz ich silne upolitycznienie. Dzisiaj staje się to niekwestionowana regułą (...)

Logowanie

Biuletyn EEM nr 5/2018 (56)