Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Biuletyn EEM nr 1/2009 (1)

(1/2)
Następne
 • 2010-03-04
  Liberalizm ekonomiczny poniósł w Polsce totalną klęskę. Pozostał z niego jedynie rząd, rządowy optymizm i … ignorowanie nakręconego przez liberalne rządy masowego bezrobocia.
 • 2009-01-16
  Najwyższy czas, aby powiedzieć prawdę o prywatyzacji w krajach postkomunistycznych, której odsłonięcie dla wielu może być przykre, zwłaszcza dla ludzi, których w ostatnim ćwierćwieczu wyniosła ona na szczyty władzy i bogactwa. Wskutek prywatyzacji straty, majątku przemysłowego Polski przekroczyły 3,5-krotnie straty poniesione w okresie II Wojny Światowej. Nie było to naturalną konsekwencją zmiany ustroju, ani dziełem przypadku...
 • 2009-01-16
  W sobotę, 7 marca br., odbyło się 673. wodowanie w Stoczni Szczecińskiej. Zwodowano kontenerowiec, który RINA (Królewskie Stowarzyszenie Architektów Okrętowych w Londynie) wyróżniło prestiżowym mianem Znaczącego Statku Roku 2008. To było ostatnie wodowanie w tej stoczni. Do tekstu” Największy, najgłupszy i najsmutniejszy błąd Brukseli?” dodajemy niżej zamieszczony KOMENTARZ. Tym razem rządowi chyba nie uda się wyciszyć sprawy niszczenia polskiego potencjału…
 • 2009-01-16
  Sytuacja jest nadzwyczaj poważna. Tytułu publikacji nie cechuje przesadny pesymizm, lecz wnioski z profesjonalnych analiz ekonomicznych. Pozostaje jednak faktem, że znajduje się on w kolizji z roztaczanymi przez rząd wizjami „walki z kryzysem”.
 • 2009-01-16
  Rozpoczynamy cykl publikacji: Unia Europejska w obliczu kryzysu światowego. Już z perspektywy kilkumiesięcznych burzliwych przemian spowodowanych przez światowy kryzys ekonomiczny można pokusić się o pierwsze przewidywania dotyczące przemian w globalnym układzie politycznym...
 • 2009-01-16
  Kryzys finansowy jest ostrym, powtarzającym się pogorszeniem wszystkich lub większości wskaźników finansowych, które charakteryzują wartość aktywów majątkowych, takich jak akcje, nieruchomości, zapasy i innych, a także kondycję finansową przedsiębiorstw, w tym instytucji finansowych). Zgodnie z rozsądnymi przewidywaniami tak rozumiany światowy kryzys finansowy boleśnie dotknął również Polskę.
 • 2009-01-16
  Może się wydawać, że w obliczu poważnych problemów spowodowanych przez kryzys globalny, dotykających boleśnie nie tylko gospodarki krajów UE, ale także kształtujących bardziej niekorzystny dla wspólnoty europejskiej układ sił w świecie, wszelkie problemy lokalne, także wywołane przez Komisję Europejską, mają drugorzędne znaczenie. Tak zapewne postrzegana jest rozgrywana z żelazną konsekwencją od wielu lat likwidacja polskiego przemysłu stoczniowego...
 • 2009-01-16
  Publikujemy fragment książki prof. Artura Śliwińskiego.
 • 2009-01-16
  Jeszcze pół roku wcześniej przekonanie o zmierzchu państw narodowych było wbijane w świadomość społeczną większości krajów, stając się niejako ,,złem zasługującym na bezwzględne potępienie". Czy dzisiaj, pod ciśnieniem światowego kryzysu, nacjonalizm wraca do łask ? Tak, ale nie zdrowy i uczciwy.
 • 2009-01-16
  Usługi publiczne różnią się od innych usług zaspokajających potrzeby konsumentów tym zwłaszcza, że na władzach publicznych oraz podległych im instytucjach ciąży pełna odpowiedzialność, by zapewnić wystarczającą podaż i dostępność tych usług (odpowiedniej jakości i zgodnie z zasadami racjonalności ekonomicznej) niezależnie od tego, czy jest to korzystne w kategoriach rynkowych.
(1/2)
Następne

Logowanie