Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Polska w punkcie krytycznym

2018-06-14
Polska w punkcie krytycznym

Niniejszy numer zawiera zestaw publikacji, których celem jest ograniczenie zamieszania (niezrozumienia, zagubienia), które charakteryzuje obecnie zarówno rządzące kręgi polityczne, jak też środowiska patriotyczne w Polsce. Kilka znanych, pozornie zaskakujących, wydarzeń zaburzyły z trudem budowaną legendę pomyślnego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Upiory wyszły z mroku.

Nieprzypadkowo koncentrujemy się na dwóch fragmentach życia społeczno-gospodarczego w Polsce – na rządzących kręgach politycznych i na środowiskach patriotycznych - ponieważ to między nimi narasta obecnie silny konflikt polityczny, a ponadto zdają się one coraz bardziej świadome własnych ograniczeń i bezsilności.

Najbardziej widocznym przejawem narastającego w Polsce konfliktu jest zaprzestanie gry pozorów, z jaką mieliśmy do czynienia dotychczas. Z jednej strony polegała ona na prezentowaniu pozytywnego wizerunku władzy, jako zainteresowanej rozwojem Polski i działającej w interesie narodowym. Ostatnim akordem w tej grze była tzw. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawieckiego, która szybko okazała się czystym blefem propagandowym. Z drugiej strony, zaprzestanie gry pozorów polegało na uznaniu bezskuteczności kierowania pod adresem rządzących kręgów gospodarczych jakichkolwiek żądań i postulatów. To poważny przełom, bowiem dotychczas istniał obciążony pokaźnym ładunkiem naiwności „jednostronny dialog” środowisk narodowych z jawnie ignorującą te środowiska władzą polityczną. Zaowocowało to wydzieleniem dwóch nurtów narodowych: koniunkturalnego i opozycyjnego. Znaczna część dotychczas wpływowych środowisk narodowych przyjęła postawy oportunistyczne i zachowawcze, co skazuje je na stopniową, lecz nieuchronną marginalizację. Nurt opozycyjny jest zjawiskiem stosunkowo nowym i uznanym przez rządzące kręgi polityczne za najbardziej dla nich niebezpieczny.

Polskość jest strategicznym wymogiem zachowania ciągłości życia narodowego, a nie elementem gry politycznej. Dlatego powinno być oczywiste, że gra polityczna wokół polskości jest przykładem szkodliwej i niebezpiecznej zabawy.

Redakcja EEM

Logowanie

Biuletyn EEM nr 5/2018 (56)