Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Narodziny, rozkwit i upadek klanu liberalnego w Polsce

2018-03-17
Narodziny, rozkwit i upadek klanu liberalnego w Polsce

Skąd pojawił się w Polsce wspomniany w tytule klan liberałów?

Otóż warto przypomnieć, że po II Wojnie Światowej w Polsce nie istniał żaden liberalny nurt polityczny, nie było skromnego choćby środowiska zwolenników liberalizmu, nie powstało ani jedno dzieło naukowe z zakresu liberalnej myśli filozoficznej lub ekonomicznej.


I oto zaledwie w ciągu kilku miesięcy urosła siła polityczna demonstrująca bezgraniczne przywiązanie do liberalizmu. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ub. wieku liberalizm został entuzjastycznie przyjęty w Polsce jako oferta szybkiego awansu i powszechnego dobrobytu w nowej rzeczywistości, lecz był różnie rozumiany. Jego polityczne znaczenie oznaczało wolność od przeszłości  wyrażającą się w wypowiedzi Tadeusza Mazowieckiego: „Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania”. Szybko jednak okazało się, że była to deklaracja fałszywa, gdyż niosła za sobą skandaliczny brak odpowiedzialności.

W Polsce brakuje współczesnej historii gospodarczej. Liberalizm ekonomiczny jest z natury ahistoryczny, toteż od zwolenników ekonomii liberalnej nie należy wymagać podejmowania wątków historycznych. Brakuje zatem oświetlenia tego, co działo się z polską gospodarką przez niemal trzydzieści lat, a skierowanie światła na to, co się działo, może zwalać z nóg. Historia klanu liberalnego w Polsce jest jednym z głównych wątków historycznych, bez poznania których Polacy pozostaną ślepi.

Rozpoczynamy więc cykl publikacji  Narodziny, rozkwit i upadek klanu liberalnego w Polsce. Sukcesywnie, w odstępie miesięcznym, będziemy publikować kolejne fragmenty tej pouczającej historii. Ważnym punktem odniesienia dla oceny działalności tego klanu jest przypomnienie dorobku polskiej myśli ekonomicznego, co pozwala na ujawnienie bezdennej szkodliwości i głupoty kilkunastoosobowej grupy ludzi, która dostała się na szczyty władzy politycznej w Polsce.

Klan liberalny był i nadal jest schizofreniczny. Jego członkowie nienawidzą Polski, ale czynią co tylko mogą, aby być lubianymi. To tłumaczy, dlaczego tylko „wymykają się” im  negatywne opinie o Polsce lub wolą wypowiadać się o naszym kraju w zagranicznych mediach. Z czasem udało się stworzyć „przestrzeń liberalną”, która zapewniała im możliwość spokojnego kultywowania tej obrzydliwej postawy wobec naszego kraju.

(zaloguj się aby pobrać plik w formacie pdf)

Redakcja EEM

Logowanie