Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Raport „Model referencyjny bezpieczeństwa europejskiego”

2017-11-02
Raport „Model referencyjny bezpieczeństwa europejskiego”

Cechą wyróżniającą politykę większości krajów europejskich jest połączenie dwóch istotnych czynników: odzyskanie suwerenności narodowej i przeciwdziałanie bezprecedensowym zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego. Te dwa czynniki nie mogą być jednak efektywnie wykorzystane bez budowy systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Większość tych krajów, w tym Polska, została zmarginalizowana w polityce europejskiej. Przez przeszło dwadzieścia lat, zachodni politycy przyzwyczaili się do traktowania tych krajów jako „peryferyjnych”, toteż dzisiaj reagują nerwowo na wysiłki zmierzające odzyskania należnego wpływu na europejska scenę polityczną. Jednocześnie okazują się niezdolni do przedstawienia wiarygodnej koncepcji nowego „ładu europejskiego”.

W tym świetle niezbędne jest podjęcie poważnych studiów nad wyprowadzeniem Europy ze stanu chaosu i stale narastających konfliktów wewnątrz europejskich.

***

Bezpośrednim powodem opracowania niniejszego Raportu jest pojawienie się w ostatnich kilku latach koncepcji geostrategicznych nowego „porządku europejskiego”, które są błędne i niebezpieczne. Widać, że bez sformułowania alternatywnego podejścia mogą one doprowadzić do dalszej destrukcji Europy lub ostatecznie rozsadzić system bezpieczeństwa europejskiego. Są to bowiem koncepcje hegemonistyczne w wymiarze globalnym. Szczególną uwagę zwracamy na koncepcję „Międzymorza” Georga Friedmana (Stany Zjednoczone) oraz neostalinowską koncepcję budowy osi strategicznej Rosja-Niemcy Aleksandra Gaponienko (Rosja). Wskazując na metodologicznie błędne założenia tych koncepcji, jesteśmy zobligowani do przedstawienia alternatywnego podejścia do zagadnień strategicznych, wobec – jak się okazuje – ogólnego stereotypu myślenia geostrategicznego. Dlatego wiele miejsca poświęcamy na ustalenie metodologicznych aspektów problemu europejskiego. Różnice są tak istotne, że uważamy za konieczne posługiwać się alternatywnym w stosunku do podejścia geostrategicznego określeniem „podejście chronostrategiczne”.

***

Publikując niniejszy Raport oraz niektóre Aneksy wyjaśniające węzłowe kwestie nie przedstawiamy gotowych rozwiązań, lecz jedynie ogólne ramy systemu bezpieczeństwa europejskiego, umożliwiające międzynarodową dyskusję i współpracę naukowców i polityków nad  przygotowaniem i wdrożeniem tego systemu.

W niniejszym numerze EEM publikujemy dwa pierwsze fragmenty Raportu.      

Redakcja EEM

Logowanie