Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Straty i odszkodowania

2017-08-17
Straty i odszkodowania

Siedemdziesiąt dwa lata po zakończeniu II Wojny Światowej problem odszkodowań spowodowanych przez agresję i represyjne rządy okupacyjne Niemiec nadal pozostaje otwarty, przynajmniej dla narodu polskiego. Rząd Niemiec ma nadal negatywny stosunek do odszkodowań, lecz widoczne są niekonsekwencje i pęknięcia jego stanowiska.

Należy również podkreślić problem zaniechania roszczeń odszkodowawczych przez wcześniejsze polskie rządy, w tym zwłaszcza jaskrawo stronnicze postępowanie rządu Donalda Tuska. Obecne inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości przerwania dotychczasowej „zmowy milczenia” w sprawie roszczeń zasługują na szerokie poparcie. Nie chodzi o negatywne stanowisko wobec Niemiec (chociaż sprawa ta niewątpliwie uzasadnia takie stanowisko), lecz o sprawiedliwość dziejową.

W podobnej sytuacji znalazła się również Grecja, której rządy również uciekały od rozwiązania omawianego problemu. W czerwcu 2017 roku Zoia Konstandopulu złożyła skargę do Prokuratora Generalnego Grecji przeciwko politykom odpowiedzialnym za przestępstwa zaniechania stwierdzenia odszkodowań wojennych dla Grecji (Konstandopulu jest prawnikiem i wybitnym greckim politykiem niepodległościowym).

Wobec wieloletniego zaniechania polskich rządów sprawie odszkodowań za zniszczenia wojenne i rządy okupacyjne od Niemiec, konieczne jest przypomnienie, że sprawa ta jest w Polsce ciągłe żywa i bolesna. Dlatego odtwarzamy dwa fragmenty naszej publikacji „Życie wśród łupieżców. Historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski” z 2004 roku pod tytułem: „Straty majątkowe z okresu II Wojny Światowej”. Fragment ten został poprzedzony wyjaśnieniem znaczenia omawianego problemu, w którym na szczególną uwagę zasługuje następujące stwierdzenie: „Analizę statystyki zasobów kapitałowych i ludzkich, a także efektywności ich wykorzystania można uznać za historyczny fundament studiów nad rozwojem ekonomicznym krajów i świata. Stan tych zasobów obrazuje osiągnięty poziom zamożności społeczeństw, limituje ich dalszy rozwój […]. Bagatelizowanie omawianej tutaj problematyki jest po prostu niemożliwe”. Powinno być jasne, że powstałe w wyniku agresji niemieckiej i sowieckiej straty majątkowe i ludzkie Polski nie są sprawą drugorzędną, którą należy bagatelizować”.

Niszczenie i plądrowanie zasobów majątkowych i ludzkich nigdy nie powinno być tolerowane.

Redakcja EEM

Logowanie

Biuletyn EEM nr 5/2018 (56)