Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

NOWE! Neoliberalizm & neofaszyzm

2014-03-01
NOWE! Neoliberalizm & neofaszyzm

Nowa odsłona: neoliberalizm, który dominuje w UE, międzynarodowych instytucjach finansowych, a także niepodzielnie panuje w Polsce, gloryfikuje faszyzm. W ten sposób zapala zielone światło dla faszyzmu w całej Europie, pod warunkiem, że będzie to służyć jego dominacji.

Taki jest ogólny wniosek z celowego wprzęgnięcia faszystowskiej „Swobody” na Ukrainie do kolejnej „kolorowej rewolucji”. Sytuacja jest niezwykle groźna. Dla Polski jest wyjątkowo groźna dlatego, że wprzęgnięcie polityki – w tym parlamentu – w aktywne i jawne wsparcie ukraińskiego ruchu faszystowskiego legalizuje niejako (a co najmniej nadaje pozory normalnej praktyki politycznej) analogiczne ruchy i tendencje w Niemczech, na Litwie, a także wewnątrz kraju (Śląsk, Pomorze Zachodnie). Tendencje już są dostatecznie silne, aby ich nie lekceważyć. Dla Europy jest to sytuacja wręcz tragiczna. Jednym posunięciem ręki skreślone zostały hasła demokracji, wolności i współpracy, bowiem są one absolutnie sprzeczne z wilczym obliczem faszyzmu. W warunkach kryzysu ekonomicznego jest to początek budowania nowego systemu politycznego, łączącego elementy „liberalizmu” (jako urządzenia służącego homogenizacji narodów) z rozwiązaniami charakterystycznymi dla ustroju faszystowskiego. Także te usiłowania są dostatecznie zaawansowane, aby ich nie lekceważyć.

Kryzys ekonomiczny i neofaszyzm
Nie ma potrzeby uzasadniać, że kryzys ekonomiczny wywołuje powszechne rozgoryczenie i niepewność jutra, które na ogół sprzyjają faszyzmowi. Jest to jednak powierzchowna konstatacja, nie uwzględniająca różnorodności możliwych scenariuszy. Kryzysy ekonomiczne mogą prowokować różne zachowania; od pożądanych do niepożądanych. Formacje faszystowskie nie powstają z powietrza, lecz są konstruowane z budulca, który w poszczególnych krajach ma własne „zasoby historyczne”. Mogą być również wspomagane z zewnątrz, co ma miejsce na Ukrainie, tak jak kiedyś na Ukrainie Zachodniej były uzbrajane i wcielane do armii niemieckiej (dywizja SS Galizien). Podobnie było z serbskimi nacjonalistami albańskimi, z których Niemcy uformowali podobną dywizję (SS Skanderbeg). Potomkowie tych formacji są wspomnianym budulcem neofaszyzmu na Ukrainie, a w latach dziewięćdziesiątych - w Kosowie. W jednym i drugim przypadku potomkowie ci znaleźli się w polu zainteresowania polityki niemieckiej.

Obietnice dobrobytu
Dla wszystkich powinno być jasne, że epoka ekonomii dobrobytu skończyła się wraz z kryzysem ekonomicznym w 2007 roku. A jednak obietnice dobrobytu, które stanowiły silny oręż propagandowy przyczyniający się do rozpadu bloku komunistycznego, a następnie do przeforsowania zbrodniczej „terapii szokowej” (neomaltuzjanizmu), są nadal w obiegu. Zostały złożone po raz kolejny… Ukraińcom. Jakże rzadko słychać oczywiste stwierdzenia, np. jak Erica Draitsera: „ Mit dobrobytu mający skłonić do naśladowania integracji i pomocy finansowej UE to tylko mit. W rzeczywistości jest to obietnica bólu i cierpienia na skalę znacznie większą niż ubóstwa i bezrobocia na Ukrainie, zwłaszcza w zachodniej części kraju, która już tego doświadczyła. Najlepiej wykształceni, najbardziej przygotowani do podjęcia przywództwa, uciekają masowo za granicę. Ci przywódcy, którzy pozostali, zarabiają pieniądze w nieuczciwy sposób i przymilają się do europejskich i amerykańskich finansistów, którzy zlatują się do Ukrainy jak sępy do padliny […] «Liberalizacja», której domaga się Europa zapewni ogromne zyski dla spekulantów, lecz bardzo mało miejsc pracy do zatrudnienia ludzi. Najlepsze ziemie będą sprzedawane zagranicznym korporacjom i grabieżcom ziemi, podczas gdy zasoby, w tym cenny sektor rolny, będą rozebrane i sprzedane na rynku światowym, pozostawiając rolników i mieszkańców miast w udręce ubóstwa, a ich dzieci kłaść się będą do łóżka głodne. To będzie «sukces» Ukrainy. Jedynie strach pomyśleć, jak bankructwo będzie wyglądać”.

(zaloguj się aby pobrać plik w formacie pdf)

Prof. dr hab. Artur Śliwiński

Logowanie